Ông Nguyễn Văn Huế tấm gương điển hình trong quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn theo hợp đồng ủy nhiệm với Ngân hàng Chính sách xã hội

Đăng ngày 19 - 07 - 2021
Lượt xem: 267
100%

Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) thôn Xóm Bằng - xã Bắc Sơn - huyện Thuận Bắc do ông Nguyễn Văn Huế làm Tổ trưởng (thuộc Hội Cựu chiến binh nhận ủy thác quản lý hoạt động của Tổ về nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội triển khai, thực hiện trên địa bàn khu dân cư trong thôn.

 

    
     Tổ TK&VV thôn Xóm Bằng do Hội Cựu chiến binh xã Bắc Sơn quản lý được thành lập và hoạt động có hiệu quả từ năm 2015 đến nay. Để duy trì hoạt động của Tổ TK&VV  theo hợp đồng ủy nhiệm với NHCSXH, Tổ phải họp để bầu ra Ban quản lý Tổ gồm có Tổ trưởng và Tổ phó có sức khỏe, hiểu biết, nhiệt tình trong công tác xã hội, biết vì người dân nghèo và phải có uy tín trong thôn. Từ đó là cơ sở để UBND xã Bắc Sơn đề nghị NHCSXH huyện ký hợp đồng ủy nhiệm các nội dung, công việc trong hoạt động quản lý Tổ TK&VV. Sau khi ông Nguyễn Văn Huế được sự tín nhiệm của các thành viên trong Tổ bình bầu và giới thiệu làm Tổ trưởng và được NHCSXH huyện ký Hợp đồng ủy nhiệm làm Tổ trưởng; với trách nhiệm của người Tổ trưởng, ông Nguyễn Văn Huế luôn tự trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, học hỏi về nghiệp vụ của NHCSXH và tự nâng cao trách nhiệm của bản thân với những nội dung đã ký kết ủy nhiệm với NHCSXH huyện để điều hành hoạt động, quản lý Tổ TK&VV; hàng năm, Hội Cựu chiến binh và NHCSXH huyện phối hợp tập huấn về quy trình, nghiệp vụ triển khai các chính sách tín dụng trên địa bàn để nâng cao hiểu biết, kinh nghiệm trong việc quản lý Tổ TK&VV bản thân ông Nguyễn Văn Huế và thành viên Ban quản lý Tổ đều dành thời gian để tham gia, nhằm mục đích trao đổi, học hỏi kinh nghiệm để quản lý Tổ TK&VV được hiệu quả, đúng Quy chế hoạt động của Tổ theo yêu cầu của NHCSXH.

      Trong những năm qua Tổ TK&VV do ông Nguyễn Văn Huế quản lý luôn hoạt động có hiệu quả, các thành viên trong Tổ luôn có tinh thần giúp đỡ, hỗ trợ nhau để cùng vươn lên thoát nghèo và nâng cao mức sống và thu nhập; cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm trong việc đầu tư sản xuất, chăn nuôi; vận động nhau thực hiện tốt mọi nghĩa vụ sau khi được vay vốn; từ đó mọi hoạt động của Tổ TK&VV luôn đạt các tiêu chí mà Hội Cựu chiến binh và NHCSXH giao. Để thực hiện đúng quy chế hoạt động  quy định trong việc triển khai, thực hiện giới thiệu cho vay các chương trình tín dụng của NHCSXH huyện đang triển khai, thông qua Tổ TK&VV, ông Nguyễn Văn Huế đã điều hành hoạt động của Tổ, đặc biệt là hàng tháng Tổ TK&VV do ông Nguyễn Văn Huế quản lý đều tổ chức họp Tổ TK&VV để phổ biến các chủ trương chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ, quy định về vay vốn của Ngân hàng, các ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND xã và NHCSXH huyện tại buổi họp giao ban hàng tháng.

     Công tác họp Tổ TK&VV để bình xét, giới thiệu tổ viên vay vốn luôn thực hiện theo đúng hướng dẫn của NHCSXH; tại buổi họp có sự tham gia của Trưởng thôn và Lãnh đạo Hội tham dự chỉ đạo; tại các cuộc họp Tổ TK&VV luôn bình xét công khai, dân chủ, bình xét những hộ đủ điều kiện vay vốn, bình xét cho vay căn cứ vào phương án, nhu cầu sản xuất, chăn nuôi của hộ vay. Trên cơ sở đề nghị số tiền vay, đối tượng vay, thời gian vay vốn phù hợp; Tổ TK&VV tiến hành lập danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn để đề nghị UBND xã xác nhận và giới thiệu NHCSXH huyện giải quyết cho vay.

     Ông Nguyễn Văn Huế cũng là 01 thành viên vay vốn sản xuất, chăn nuôi phát huy được hiệu quả từ nguồn vốn tín dụng chính sách. Đến nay gia đình ông Nguyễn Văn Huế còn nợ tổng số tiền xin vay từ NHCSXH huyện là …… triệu đồng, trong đó gia đình ông đầu tư chăn nuôi được 10 con bò, 20 con dê; trồng  cỏ voi làm thức ăn cho vật nuôi, trồng hành và trồng dưa hoàng kim với tổng diện tích là gần 2 mẫu đang mang lại hiệu quả, nguồn thu nhập chính, ổn định gia đình ông.

     Đến ngày 30/6/2021, dư nợ Tổ ông Nguyễn Văn Huế đang quản lý là 2.850 triệu đồng với 59 hộ vay vốn, trong Tổ dư nợ đạt 100% trong hạn, không có lãi tồn đọng, 100% hộ vay đều thực hiện tốt quy ước hoạt động của Tổ, tham gia gửi tiết kiệm thông qua Tổ đạt 100% hộ vay. Từ năm 2015 đến nay trong Tổ TK&VV do ông Nguyễn Văn Huế quản lý đã có 11 hộ thoát nghèo và thoát cận nghèo là 08 hộ nhờ vào việc được vay vốn tín dụng chính sách thông qua NHCSXH huyện. Qua quá trình thời gian làm Tổ trưởng Tổ TK&VV từ năm 2015 đến nay ông Nguyễn Văn Huế rút ra được một số bài học kinh nghiệm xin trao đổi, chia sẻ: Hoạt động của Tổ TK&VV phải thực hiện theo đúng quy định hướng dẫn của NHCSXH; hàng tháng phải sinh hoạt tổ để trao đổi, chia sẻ học tập kinh nghiệm, tổ chức thông báo, tuyên truyền các chính sách mới của Đảng và Nhà nước và nắm bắt những khó khăn của tổ viên để kịp thời giải quyết. Kết hợp đôn đốc, nhắc nhở người vay sử dụng vốn vay đúng mục đích, đôn đốc trả lãi, trả nợ phân kỳ, nợ đến hạn theo thỏa thuận với NHCSXH huyện. Để Tổ TK&VV duy trì, hoạt động có hiệu quả theo đúng quy dịnh của NHCSXH thì bản thân người Tổ trưởng phải có sức khỏe, năng lực, có uy tín, tâm huyết, nhiệt tình, biết chăm lo cho người nghèo; luôn chủ động tham mưu tốt cho UBND xã, Tổ chức Hội và Ban quản lý thôn trong việc triển khai, thực hiện, quản lý các chương trình tín dụng chính sách đang cho vay trên địa bàn thôn; phải nắm bắt được nhu cầu vay vốn thực tế của hộ nghèo và các đối tượng chính sách; công tác tổ chức họp Tổ bình xét, giới thiệu tổ viên vay vốn phải công khai, dân chủ; đúng đối tượng thụ hưởng các chương trình. Nâng cao trách nhiệm trong công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc người vay thực hiện tốt việc sử dụng vốn vay theo phương án xin vay; kịp thời thông báo cho Thôn, tổ chức Hội và UBND xã đối với các hộ sử dụng vốn sai mục đích xin vay; hỗ trợ cho người vay vốn bị thiệt hại do nguyên nhân khách quan kịp thời, thông báo cho các thành phần xác nhận, xử lý theo đúng quy định. Phải nắm được các định hướng, hoạt động khuyến nông, khuyên lâm, chuyển giao kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi của địa phương để phổ biến, hướng dẫn cho các tổ viên vay vốn áp dụng. Từ đó làm cho các tổ viên vay vốn trong Tổ nắm bắt được kịp thời các khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi để nâng cao hiệu quả khi áp dụng.
 

      Để phát huy kết quả đã đạt được, trong thời gian tới Tổ trưởng TK&VV cần chủ động, sáng tạo, đổi mới trong cách làm, lồng ghép đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động ủy nhiệm, trong đó tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tổ viên vay vốn nâng cao nhận thức sử dụng vốn tín dụng chính sách đúng mục đích. Qua đó, góp phần tích cực thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thôn./.

Tin liên quan

Phụ nữ Phước kháng đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh(12/10/2023 10:42 SA)

Duy trì hiệu quả mô hình phát triển kinh tế tập thể trong thanh niên(17/11/2021 3:42 CH)

Hội Cựu chiến binh xã Bắc Sơn tích cực triển khai nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội để thực...(06/07/2021 3:47 CH)

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THUẬN BẮC ĐƠN VỊ DẪN ĐẦU CÁC CỤM THI ĐUA TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ(29/04/2021 3:50 CH)

Thuận Bắc: Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (06/04/2021 3:53 CH)

Tin mới nhất

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG – THƯƠNG MẠI & SẢN XUẤT NAM THÀNH, GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN TRONG PHÁT...(23/05/2024 10:45 SA)

ĐỒNG CHÍ TRẦN THÀNH KHÔI – GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN TRONG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ HUẤN...(23/05/2024 10:37 SA)

HUYỆN THUẬN BẮC TRONG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG VÀ PHONG TRÀO THI ĐUA...(23/05/2024 10:34 SA)

ĐỒNG CHÍ LƯỢNG TRUNG ÚT HẬU, CHỈ HUY TRƯỞNG, BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ XÃ BẮC SƠN - LUÔN GƯƠNG MẪU, ĐI...(17/05/2024 11:02 SA)

CÔNG AN HUYỆN THUẬN BẮC VẬN ĐỘNG ĐƯA NGƯỜI DÂN VỀ NHÀ(16/05/2024 4:06 CH)

18 người đang online
°