45 người đang online
°

Huyện ủy

100%

 
 

HUYỆN ỦY

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Vũ Ngọc Đương

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy

 2  Vũ Thị Thùy Trang Phó Bí thư

2

Nguyễn Duy Liêm

Chánh Văn phòng

3

Đậu Thị Tân

Phó Chánh Văn phòng

VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Duy Liêm

Chánh Văn phòng

2

Đậu Thị Tân

Phó Chánh Văn phòng

CÁC BAN ĐẢNG

STT

Họ và tên

Chức vụ

BAN TUYÊN  GIÁO HUYỆN ỦY

1

Ngô Thời Vụ

Trưởng ban

2

Nguyễn Duy Liên

Phó  Trưởng ban

 

 

 

BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY

1

Nguyễn Xuân Hoàng

Trưởng ban

2

Nguyễn Văn Long

Phó Trưởng ban

BAN DÂN DÂN HUYỆN ỦY

1

Lữ Phụng Trường

Trưởng ban

2

Phạm Thị Lụm

Phó ban

ỦY BAN KIỂM TRA

1

Phạm Duy Khương

Phó Chủ nhiệm

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HUYỆN

1

Ngô Thời Vụ

Giám đốc

2

Phạm Xuân Tăng

Phó Giám đốc