UBND xã

100%

ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC XÃ

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

ỦY BAN NHÂN DÂN BẮC PHONG

1

Nguyễn Văn Khoa

Bí thư

0984115810

2

Nguyễn Bình

Phó bí thư

0947834625

3

Phạm Thái Sơn

Chủ tịch

0941344141

4

Trịnh Thị Bích Ngọc

PCT. HĐND

0918518360

5

Nguyễn Văn Tuấn

PCT. UBND

0944342634

6

Nguyễn Văn Tiển

PCT. UBND

0393939437

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHƯỚC KHÁNG

1

Chamaléa Thị Hé

PCT.HĐND

0389207584

2

Chamaléa Hiêu

CT.UBND

0332106176

3

Katơr Hiền

PCT.UBND

0339011657

4

Katơr Đượng

BT.ĐU

0339934120

5

Chamaléa Biên

PBT.ĐU

0388306274

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BẮC SƠN

1

Đoàn Hữu Hoan

Bí Thư Đảng ủy xã

0909607690

2

Lượng Thanh Nhứt

PBT. Đảng ủy xã

0854917997

3

Tôn Long Dũng

CT. UBND xã

0918399844

4

Châu Văn Nho

PCT. UBND xã

0395168514

5

Mang Sạch

PCT. HĐND xã

0977511564

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CÔNG HẢI

1

Hà Đình Ân

Bí thư đảng uỷ

0909166255

2

Mai Duy Bàng

Phó Bí thư đảng uỷ

0937105790

3

Chamaléa Anh Phi

PCT. HĐND

0987617013

4

Nguyễn Hữu Trí

Chủ tịch UBND

0974707441

5

Trần Thị Bạch Như

PCT. UBND

0937283438

6

Hồ Hoàn Kiếm

PCT. UBND

0914494041

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ LỢI HẢI

1

Nguyễn Hùng

Bí thư Đảng uỷ

0968380007

2

Phan Thị Kim Thoa

PBT. Đảng uỷ

0933450569

3

Katơr Thị Quanh

PCT. HĐND

0345478327

4

Võ Ngọc Phương

CT. UBND xã

0988345617

5

Trần Thị Kim Phượng

PCT. UBND xã

0962355175

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHƯỚC CHIẾN

1

Chamaléa Hiến

Bí thư Đảng ủy, CT HĐND xã

0357878987

2

Chamaléa Thị Liếm

CT UBND xã

0986128265

3

Đá Mài Bắng

Phó BT thường trực Đảng ủy xã

0937410811

4

Pi Năng Vô

Phó CT HĐND xã

0345611860

5

Patâu axá Ngoan

Phó CT UBND xã

0967703880

6

Chamaléa Xoa

CT UBMTTQVN xã

0968623342

7

Chamaléa Khuyên

Chỉ huy trưởng QS xã

0399555621

8

Nguyễn Thành Phú

Trưởng CA xã

0349848688

79 người đang online
°