Hội đồng nhân dân

100%

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Phan Xuân Linh

Phó chủ tịch HĐND

0914627706

2

Nguyễn Thị Thanh Thúy

Phó Ban pháp chế

0985300845

3

Katơr Thị Biệt

Phó Ban KTXH

0969240388

4

Taing Thị Nga

Phó Ban Dân tộc

0792202296

12 người đang online
°