Các đơn vị ngành dọc

100%

 

CÁC ĐƠN VỊ NGÀNH DỌC

 

TRUNG TÂM Y TẾ

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

 

1

Nguyễn Thành Định

Giám đốc

0919045546

 

2

Dương Tấn Khoán

Phó Giám đốc

0947786538

 

3

Lê Thành Thoại

Phó Giám đốc

0918433900

 

CÔNG AN HUYỆN

 

1

Lê Quang Dũng

Trưởng Công an huyện

0933 978 778

 

2

Nguyễn Thành Sơn

Phó Trưởng Công an huyện

0918 043 043

 

3

Trần Đức Vương

Phó Trưởng Công an huyện

0989 766 895

 

4

Nguyễn Công Minh Tường

Phó Trưởng Công an huyện

0968 465 339

 

QUÂN SỰ HUYỆN

 

 

Lê Quân Sơn

Chỉ huy trưởng

0919 577719

 

 

Nguyễn Đức Nhì

Chính trị viên

0982 878 131

 

 

Nguyễn Hồng Việt Trúc

Phó CHT -TMT

0942 899 895

 

 

Đá Mài Vang

Phó CHT- ĐVTQ

0974 524 303

 

 

Phạm Văn Dưỡng

Chính trị viên phó

0919 530 824

 

 

Nguyễn Minh Tuấn

Phó CHT

0901 234 859

 

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

 

1

Châu Văn Vé

Giám đốc

0385052242

2

Nguyễn Ngọc Ba

Phó Giám đốc

0978020345

TRẠM THỦY NÔNG

 

1

Dương Văn Vĩnh

Trạm Trưởng

02593625272

HẠT KIỂM LÂM HUYỆN

 

1

Trần Đức Hóa

Hạt trưởng

0913184128

2

Đạo Văn Sanh

Hạt phó

0918412231

BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN

 

1

Lê Văn Thông

Giám đốc

0987727595

2

Trần Trung Đồng

Phó Giám đốc

0917445405

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

 

1

Dương Công Trinh

Giám đốc

0982 384 220

2

Nguyễn Văn Việt

Phó Giám đốc

0984 636 736

TÒA ÁN

 

1

Phan Phước Trí

Chánh án

0986 529 398

THI HÀNH ÁN

 

1

Huỳnh Thị Thùy Dung

Chi cục trưởng

0933567202

 

2

Nguyễn Thanh Tâm

Chi cục phó

0949976289

 

CHI CỤC THỐNG KÊ

 

1

Trần Đình Linh Lan

Chi cục trưởng

0962903666

 

2

Đỗ Thị Phương Thảo

Chi cục phó

0914530177

 

 

37 người đang online
°