Các đơn vị ngành dọc

100%

CÁC ĐƠN VỊ NGÀNH DỌC

TRUNG TÂM Y TẾ

Stt

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Thành Định

Giám đốc

2

Dương Tấn Khoán

Phó Giám đốc

3

Lê Thành Thoại

Phó Giám đốc

BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ ĐẦU NGUỒN HỒ SÔNG TRÂU

1

Hoàng Long

Trưởng ban

2

Tài Minh Việt

Phó ban

TRẠM THỦY NÔNG

1

Dương Văn Vĩnh

Trạm Trưởng

HẠT KIỂM LÂM HUYỆN

1

Trần Đức Hóa

Hạt trưởng

2

Đạo Văn Sanh

Hạt phó

THI HÁNH ÁN

1

Huỳnh Ngọc Huệ

Chi cục trưởng

2

Lộ Phú Huynh

Chi cục phó

TÒA ÁN

1

Trần Ngọc Tuấn

Chánh án

2

Lâm Bách

Phó chánh án

BẢO HIỂM XÃ HỘI

1

Nguyễn Thế Thái

Giám đốc

2

Huỳnh Minh Chung

Phó Giám đốc

3

Trần Trung Đồng

Phó Giám đốc

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

1

Đỗ Viết Hưng

Giám đốc

2

Dương Công Trinh

Phó Giám đốc

TRẠM KHUYẾN NÔNG

1

Đào Công Vụ

Trưởng trạm

2

Hán Văn Thiện

Phó trạm

CHI CỤC THỐNG KÊ

1

Đào Long

Chi cục trưởng

2

Đỗ Thị Phương Thảo

Chi cục phó

6 người đang online
°