Khối Mặt trận - Đoàn thể

100%

KHỐI MẶT TRẬN - ĐOÀN THỂ

Stt

Họ và tên

Chức vụ

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

1

Lữ Phụng Trường

Chủ tịch

2

Mai Thị Hà

Phó Chủ tịch

HUYỆN ĐOÀN

1

Phạm Cao Thuận

Bí thư

2

Patau a xá Quốc

Phó Bí thư

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

1

Nguyễn văn Lăng

Chủ tịch

2

Nguyễn Thị Kim Trinh

Phó Chủ tịch

HỘI NÔNG DÂN

1

Nguyễn Văn Lắm

Chủ tịch

2

Nguyễn Hữu Nên

Phó Chủ tịch

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ

1

Nguyễn Võ Phương Dung

Chủ tịch

2

Nguyễn Thị Thanh Thúy

Phó Chủ tịch

3

Nguyễn Thị Thùy Trang

Phó Chủ tịch

HỘI CỰU CHIẾN BINH

1

Nguyễn Thanh Hạnh

Chủ tịch

2

Lê Văn Tự

Phó Chủ tịch

 

 

 

 

 

 

 

38 người đang online
°