Phòng ban chuyên môn

100%

LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN

1

Phạm Trọng Hùng

Chủ tịch UBND huyện

2

Đặng Ngọc Minh Quang

PCT UBND huyện

3

Trần Ngọc Bình

PCT UBND huyện

 

CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN

VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND

1

Trần Minh Hùng

Chánh VP.HĐND-UBND

2

Võ Thị Mỹ Hòa

Phó CVP.HĐND-UBND

3

Huỳnh Quốc Việt

Phó CVP.HĐND-UBND

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

1

Châu Quốc Cường

Trưởng phòng

2

Bùi Anh Thư

Phó Trưởng phòng

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1

Trần Kim Tiên

Trưởng phòng

 

 

 

PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG

1

Phạm Hữu Đức

       Trưởng phòng

2

Lê Văn Luyện

Phó Trưởng phòng

3

 

 

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

1

Nguyễn Châu Cảnh

Trưởng phòng

 

 

 

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

1

Huỳnh Ngọc Ngân

Trưởng phòng

PHÒNG LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

1

Trần Công Long

Trưởng phòng

2

Trần Minh Trực

Phó Trưởng phòng

3

Lê Vương

Phó Trưởng phòng

PHÒNG NỘI VỤ

1

Lê Duy Khoa

Trưởng phòng

2

Huỳnh Thị Ngọc Dương

Phó Trưởng phòng

PHÒNG TƯ PHÁP

1

Trần Thị Kim Thủy

Phó Trưởng phòng

THANH TRA HUYỆN

1

Đỗ Nguyên Hải Đăng

Chánh Thanh tra

2

Phạm Thị Xuân Nữ

Phó Chánh Thanh tra

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1

Trần Thị Thu Hương

Trưởng phòng

2

Mai Thị Hồng Hoa

Phó phòng

CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC UBND HUYỆN

BAN QUẢN LÝ ĐỀ AN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Stt

Họ và tên

Chức vụ

1

Trần Xuân Tình

Giám đốc

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT NINH HẢI - THUẬN BẮC

1

Đạo Minh Hoàng

Phó Giám đốc phụ trách

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

1

Đỗ Thị Hoài Thiện

Giám đốc

2

Tô Văn Doanh

Phó Giám đốc                                                                                                                                                                                                                                                               

HỘI ĐÔNG Y

1

Lê Bình

Chủ tịch

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ

1

Huỳnh Thị Ngọc Châu

Chủ tịch

2

Phạm Thành Văn

Phó Chủ tịch

TRUNG TÂM VĂN HÓA -THỂ THAO

1

Nguyễn Nam

Giám đốc

ĐÀI TRUYỀN THANH HUYỆN

1

Hà Trúc Phương

Trưởng đài

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC

THƯỜNG XUYÊN

1

Hồ Hữu Pha

Giám đốc

2

Huỳnh Kim Hưng

Phó Giám đốc

HỘI KHUYẾN HỌC

1

Lượng Phẩm

Phó chủ tịch

HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM/DIOXIN

1

Nguyễn Như Huỳnh

Chủ tịch

2

Nguyễn Duy Cảnh

Phó chủ tịch

HỘI NGƯỜI TÙ YÊU NƯỚC

1

Trần Văn Chiến

Chủ tịch

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI

1

Nguyễn Phi Lê

Trưởng ban

HỘI CỰU THANH NIÊN XUNG PHONG

1

Chamalea Doi

Chủ tịch

2

Doãn Đình Triển

Phó chủ tịch

6 người đang online
°