Phòng ban chuyên môn

100%

 

LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN

1

Phạm Trọng Hùng

Chủ tịch UBND huyện

02593625026

2

Trần Ngọc Bình

PCT UBND huyện

02593625029

3

Lê Quang Dũng

Trưởng Công an huyện

0933 978 778

4

Lê Quân Sơn

Chỉ huy trưởng

0919 577719

CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN

VĂN PHÒNG HĐND-UBND

1

Trần Minh Hùng

Chánh VP.HĐND-UBND

0376469131

2

Võ Thị Mỹ Hòa

Phó CVP.HĐND-UBND

0976726900

 

3

Huỳnh Quốc Việt

Phó CVP.HĐND-UBND

0977305050

 

 

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1

Trần Kim Tiên

Trưởng phòng

0968380009

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

1

Châu Quốc Cường

Trưởng phòng

0906653314

2

Bùi Anh Thư

Phó Trưởng phòng

0916366903

PHÒNG LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

1

Trần Công Long

 

Trưởng phòng

0918210787

2

Lê Vương

 

Phó Trưởng phòng

0919697059

 

3

Trần Minh Trực

 

Phó trưởng phòng

 

0389885079

 

PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG

1

Phạm Hữu Đức

Trưởng phòng

0946655026

2

Phạm Văn Luyện

Phó Trưởng phòng

0903081043

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

1

Nguyễn Châu Cảnh

Trưởng phòng

0914014071

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

1

Huỳnh Ngọc Ngân

Trưởng phòng

0913696484

2

Lê Thanh Hùng

Phó Phòng

0962424424

PHÒNG NỘI VỤ

1

Lê Duy Khoa

Phó Trưởng phòng

0906015661

2

Huỳnh Thị Ngọc Dương

Phó Trưởng phòng

0834621138,

PHÒNG TƯ PHÁP

1

Trần Thị Kim Thủy

Phó Trưởng phòng

0385212782

THANH TRA HUYỆN

1

Đỗ Nguyên Hải Đăng

Chánh Thanh tra

0906994479

2

Phạm Thị Xuân Nữ

Phó Chánh Thanh tra

0943201239

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1

Trần Thị Thu Hương

Trưởng phòng

0338551668

2

Mai Thị Hồng Hoa

Phó phòng

0914879469

CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC UBND HUYỆN

BAN QUẢN LÝ ĐỀ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

1

Trần Xuân Tình

  Phụ trách

 

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT NINH HẢI - THUẬN BẮC

1

Nguyễn Văn Khan

 Giám đốc

0967006008

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

1

Đỗ Thị Hoài Thiện

Giám đốc

0987149614

HỘI ĐÔNG Y

1

Lê Bình

Chủ tịch hội

0974200152

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ

1

Huỳnh Thị Ngọc Châu

Chủ tịch hội

0945506845

2

Phạm Thành Văn

Phó Chủ tịch hội

0934194994

TRUNG TÂM VĂN HÓA -THỂ THAO - TRUYỀN THANH HUYỆN

1

Nguyễn Nam

Giám đốc

0912452706

 

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC

THƯỜNG XUYÊN

1

Hồ Hữu Pha

Giám đốc

0918573024

2

Huỳnh Kim Hưng

Phó Giám đốc

0854748798

HỘI KHUYẾN HỌC

1

Đường Minh Tấn

Phó chủ tịch hội

0347576109

HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM/DIOXIN

1

Nguyễn Như Huỳnh

Chủ tịch hội

0961 044843

HỘI NGƯỜI TÙ YÊU NƯỚC

1

Trần Văn Chiến

Chủ tịch

0989 779614

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI

1

Nguyễn Phi Lê

Chủ tịch hội

0944157376

HỘI CỰU CHIẾN BINH

1

Nguyễn Thanh Hạnh

Chủ tịch hội

0919649409

HỘI NÔNG DÂN

1

Nguyễn Văn Lắm

Chủ tịch hội

0902.816.278

HỘI CỰU THANH NIÊN XUNG PHONG

1

Chamalea Doi

Chủ tịch hội

032715 0891

2

Doãn Đình Triển

Phó chủ tịch hội

035 2721509

         

 

 

Nguyễn

58 người đang online
°