Thủ tục thẩm định, phê duyệt hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình.

Đăng ngày 13 - 12 - 2022
Lượt xem: 58
100%

 

Tên thủ tục: Thủ tục thẩm định, phê duyệt hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình.
Lĩnh vực: XÂY DỰNG (KTHT)
Lệ phí: Thẩm định báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật xây dựng công trình.
Thời gian tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Quy trình thủ tục: a) Trình tự thực hiện: + Chủ đầu tư nộp 02 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND huyện Thuận Bắc. + Bộ phận tiếp nhận kiểm tra hồ sơ làm thủ tục giấy biên nhận với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định. Chuyển hồ sơ lên lãnh đạo phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Thuận Bắc, để phân công giao thực hiện: 01 ngày + Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện xử lý báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật xây dựng công trình. + Tổ chức, cá nhân đem giấy hẹn và nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận, trả kết quả . b) Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện nộp đầy đủ hồ sơ báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật xây dựng công trình tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân huyện Thuận Bắc.
Thành phần nhận hồ sơ: * Thành phần hồ sơ: 1. Tờ trình thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật của Chủ đầu tư (theo mẫu số 05 tại Phụ lục II - Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ) 2. Các văn bản pháp lý về chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền gồm một trong các văn bản sau: + Kế hoạch vốn, quyết định cấp vốn đầu tư. + Văn bản chấp thuận địa điểm xây dựng (trừ các công trình hạ tầng kỹ thuật). 3. Các quyết định chỉ định thầu của Chủ đầu tư về tư vấn lập khảo sát, tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, các quyết định phê duyệt nhiệm vụ, đề cương nhiệm vụ lập báo cáo kinh tế kỹ thuật. 4. Các biên bản nghiệm thu giữa Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn về lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, khảo sát. 5. Các hợp đồng theo các công việc thực hiện. 6. Văn bản thẩm định về phòng cháy chữa cháy, đánh giá tác động môi trường (đối với các trường hợp phải có theo quy định). 7. Giấy phép đăng ký kinh doanh đơn vị tư vấn, chứng chỉ hành nghề của các cá nhân đảm nhận chủ trì thiết kế, thẩm tra (kiến trúc, kết cấu, điện, nước, khảo sát). 8. Kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán của Chủ đầu tư (theo mẫu);. 9. Kết quả thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán của đơn vị tư vấn thực hiện (nếu có). 10. Văn bản góp ý của các cơ quan có liên quan (nếu có). 11. Tập báo cáo kinh tế kỹ thuật bao gồm phần thuyết minh và thiết kế bản vẽ thi công, tập tiên lượng dự toán. 12. Hồ sơ khảo sát địa chất, thuyết minh thuyết minh (nếu có). 13. Hồ sơ khảo sát địa hình, thuyết minh (nếu có). 14. Thuyết minh tính toán kết cấu (nếu có).
Thông tin liên hệ:
Các biểu mẫu (download):

Tin liên quan

Tin mới nhất

THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH, GIA HẠN, CẤP LẠI CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐỐI VỚI NHÀ Ở RIÊNG LẺ(13/12/2022 12:56 SA)

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN ĐỐI VỚI NHÀ Ở RIÊNG LẺ(13/12/2022 12:55 SA)

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP SỬA CHỮA, CẢI TẠO(13/12/2022 12:55 SA)

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ(13/12/2022 12:55 SA)

CẤP GIẤY PHÉP THI CÔNG (trong lĩnh vực kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ)(13/12/2022 12:55 SA)

32 người đang online
°