THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH, GIA HẠN, CẤP LẠI CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐỐI VỚI NHÀ Ở RIÊNG LẺ

Đăng ngày 13 - 12 - 2022
Lượt xem: 60
100%

 

Tên thủ tục: THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH, GIA HẠN, CẤP LẠI CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐỐI VỚI NHÀ Ở RIÊNG LẺ
Lĩnh vực: XÂY DỰNG (KTHT)
Lệ phí: (cấp mới): 75.000 đồng/01 lần/hồ sơ.
Thời gian tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Quy trình thủ tục: a) Trình tự thực hiện: + Chủ đầu tư nộp 02 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND huyện Thuận Bắc. + Bộ phận tiếp nhận kiểm tra hồ sơ làm thủ tục giấy biên nhận với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định. Chuyển hồ sơ lên lãnh đạo phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Thuận Bắc, để phân công giao thực hiện: 01 ngày + Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện xử lý cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ. + Thời hạn 10 ngày làm việc. + Tổ chức, cá nhân đem giấy hẹn và nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận, trả kết quả . Thời hạn : 0.5 ngày b) Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện nộp đầy đủ hồ sơ yêu cầu cấp lại Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân huyện Thuận Bắc.
Thành phần nhận hồ sơ: * Thành phần hồ sơ: + Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 2 Nghị định 15/2021/NĐ-CP; + Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp; + Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản vẽ thiết kế mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt bộ phận, hạng mục công trình đề nghị điều chỉnh tỷ lệ 1/50 - 1/200. Đối với trường hợp yêu cầu phải được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thì phải nộp kèm theo báo cáo kết quả thẩm định thiết kế;
Thông tin liên hệ: Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Thuận Bắc .
Các biểu mẫu (download):

ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH, GIA HẠN, CẤP LẠI CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐỐI VỚI NHÀ Ở RIÊNG LẺ.docx

Tin liên quan

Tin mới nhất

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN ĐỐI VỚI NHÀ Ở RIÊNG LẺ(13/12/2022 12:55 SA)

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP SỬA CHỮA, CẢI TẠO(13/12/2022 12:55 SA)

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ(13/12/2022 12:55 SA)

Thủ tục thẩm định, phê duyệt hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình.(13/12/2022 12:55 SA)

CẤP GIẤY PHÉP THI CÔNG (trong lĩnh vực kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ)(13/12/2022 12:55 SA)

79 người đang online
°