THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP SỬA CHỮA, CẢI TẠO

Đăng ngày 13 - 12 - 2022
Lượt xem: 63
100%

 

Tên thủ tục: THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP SỬA CHỮA, CẢI TẠO
Lĩnh vực: XÂY DỰNG (KTHT)
Lệ phí:
Thời gian tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Quy trình thủ tục: a) Trình tự thực hiện: + Chủ đầu tư nộp 02 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND huyện Thuận Bắc. + Bộ phận tiếp nhận kiểm tra hồ sơ làm thủ tục giấy biên nhận với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định. Chuyển hồ sơ lên lãnh đạo phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Thuận Bắc, để phân công giao thực hiện: 01 ngày + Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện xử lý cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ. + Thời hạn 10 ngày làm việc. + Tổ chức, cá nhân đem giấy hẹn và nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận, trả kết quả . Thời hạn : 0.5 ngày b) Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện nộp đầy đủ hồ sơ yêu cầu cấp lại Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân huyện Thuận Bắc.
Thành phần nhận hồ sơ: * Thành phần hồ sơ: - Đơn đề nghị cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình, nhà ở, theo mẫu tại Phụ lục số II Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021. - Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng minh về quyền sở hữu, quản lý, sử dụng công trình, nhà ở theo quy định của pháp luật hoặc bản sao giấy phép xây dựng đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp. - Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản vẽ hiện trạng của bộ phận, hạng mục công trình sửa chữa, cải tạo đã được phê duyệt theo quy định có tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ các bản vẽ của hồ sơ đề nghị cấp phép sửa chữa, cải tạo và ảnh chụp (10 x 15 cm) hiện trạng công trình và công trình lân cận trước khi sửa chữa, cải tạo. - Đối với các công trình di tích lịch sử, văn hoá và danh lam, thắng cảnh đã được xếp hạng, thì phải có bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền theo phân cấp.
Thông tin liên hệ: Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Thuận Bắc .
Các biểu mẫu (download):

CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP SỬA CHỮA, CẢI TẠO.docx

Tin liên quan

Tin mới nhất

THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH, GIA HẠN, CẤP LẠI CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐỐI VỚI NHÀ Ở RIÊNG LẺ(13/12/2022 12:56 SA)

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN ĐỐI VỚI NHÀ Ở RIÊNG LẺ(13/12/2022 12:55 SA)

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ(13/12/2022 12:55 SA)

Thủ tục thẩm định, phê duyệt hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình.(13/12/2022 12:55 SA)

CẤP GIẤY PHÉP THI CÔNG (trong lĩnh vực kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ)(13/12/2022 12:55 SA)

7 người đang online
°