THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN ĐỐI VỚI NHÀ Ở RIÊNG LẺ

Đăng ngày 13 - 12 - 2022
Lượt xem: 63
100%

 

Tên thủ tục: THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN ĐỐI VỚI NHÀ Ở RIÊNG LẺ
Lĩnh vực: XÂY DỰNG (KTHT)
Lệ phí: (cấp mới): 75.000 đồng/01 lần/hồ sơ.
Thời gian tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Quy trình thủ tục: a) Trình tự thực hiện: + Chủ đầu tư nộp 02 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND huyện Thuận Bắc. + Bộ phận tiếp nhận kiểm tra hồ sơ làm thủ tục giấy biên nhận với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định. Chuyển hồ sơ lên lãnh đạo phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Thuận Bắc, để phân công giao thực hiện: 01 ngày + Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện xử lý cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ. + Thời hạn 10 ngày làm việc. + Tổ chức, cá nhân đem giấy hẹn và nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận, trả kết quả . Thời hạn : 0.5 ngày b) Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện nộp đầy đủ hồ sơ yêu cầu cấp lại Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân huyện Thuận Bắc.
Thành phần nhận hồ sơ: * Thành phần hồ sơ: 1. Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng nhà ở (theo mẫu quy định tại Phụ lục II – Nghị định 15/2021 ngày 03 tháng 3 năm 2021. 2. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. 3. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính hai bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng, mỗi bộ gồm: a) Bản vẽ mặt bằng công trình trên lô đất tỷ lệ 1/50 - 1/500 kèm theo sơ đồ vị trí công trình; b) Bản vẽ mặt bằng các tầng, các mặt đứng và mặt cắt chính của công trình tỷ lệ 1/50 - 1/200; c) Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/50 - 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50 kèm theo sơ đồ đấu nối hệ thống thoát nước mưa, xử lý nước thải, cấp nước, cấp điện, thông tin tỷ lệ 1/50 - 1/200. Quy mô công trình đối với nhà ở riêng lẻ: Cấp IV, 01 tầng, chiều cao
Thông tin liên hệ: Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Thuận Bắc .
Các biểu mẫu (download):

CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN ĐỐI VỚI NHÀ Ở RIÊNG LẺ(R).docx

Tin liên quan

Tin mới nhất

THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH, GIA HẠN, CẤP LẠI CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐỐI VỚI NHÀ Ở RIÊNG LẺ(13/12/2022 12:56 SA)

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP SỬA CHỮA, CẢI TẠO(13/12/2022 12:55 SA)

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ(13/12/2022 12:55 SA)

Thủ tục thẩm định, phê duyệt hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình.(13/12/2022 12:55 SA)

CẤP GIẤY PHÉP THI CÔNG (trong lĩnh vực kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ)(13/12/2022 12:55 SA)

34 người đang online
°