Thông Báo Lịch Tiếp Công dân định kỳ tháng 6/2023 của Chủ tịch UBND huyện

Đăng ngày 26 - 05 - 2023
Lượt xem: 12
100%

Lịch Tiếp Công dân định kỳ tháng 6/2023 của Chủ tịch UBND huyện

 


LICH-TCD-CUA-CHU-TICH-THANG-6.2023(26.05.2023_10h09p00)_signed.pdf

Tin liên quan

CẬP NHẬT HỒ SƠ CBCC(21/04/2023 8:28 SA)

Huyện Đoàn Thuận Bắc: Tổ chức lớp tập huấn chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới hướng tới...(17/04/2023 3:42 CH)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 09 TỪ NGÀY 27/02 ĐẾN NGÀY 03/03/2023 CỦA LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN(26/02/2023 5:45 CH)

CHÀO CỜ THỨ 2 ĐẦU TUẦN THÁNG 03/2023(24/02/2023 5:58 CH)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 07 CỦA LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN (TỪ NGÀY 13/02 ĐẾN NGÀY 17/02/2023)(13/02/2023 3:59 CH)

Tin mới nhất

Kho bạc Nhà nước triển khai quy trình thanh toán tự động các khoản chi điện, nước, viễn thông...(18/05/2023 4:16 CH)

CẬP NHẬT HỒ SƠ CBCC(21/04/2023 8:28 SA)

Huyện Đoàn Thuận Bắc: Tổ chức lớp tập huấn chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới hướng tới...(17/04/2023 3:42 CH)

Thuận Bắc: Qua một năm đẩy mạnh cải cách hành chính (12/04/2023 2:23 CH)

HUYỆN THUẬN BẮC HỌP BAN BIÊN TẬP TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM...(23/03/2023 2:47 CH)

30 người đang online
°