CẬP NHẬT HỒ SƠ CBCC

Đăng ngày 21 - 04 - 2023
Lượt xem: 36
100%

 


CV-cap-nhat-du-lieu-quoc-gia-t4-2023-2023(19.04.2023_16h06p56)_signed.pdf | phu luc.pdf

Tin liên quan

Thông Báo Lịch Tiếp Công dân định kỳ tháng 6/2023 của Chủ tịch UBND huyện(26/05/2023 11:00 SA)

Huyện Đoàn Thuận Bắc: Tổ chức lớp tập huấn chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới hướng tới...(17/04/2023 3:42 CH)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 09 TỪ NGÀY 27/02 ĐẾN NGÀY 03/03/2023 CỦA LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN(26/02/2023 5:45 CH)

CHÀO CỜ THỨ 2 ĐẦU TUẦN THÁNG 03/2023(24/02/2023 5:58 CH)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 07 CỦA LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN (TỪ NGÀY 13/02 ĐẾN NGÀY 17/02/2023)(13/02/2023 3:59 CH)

Tin mới nhất

Thông Báo Lịch Tiếp Công dân định kỳ tháng 6/2023 của Chủ tịch UBND huyện(26/05/2023 11:00 SA)

Kho bạc Nhà nước triển khai quy trình thanh toán tự động các khoản chi điện, nước, viễn thông...(18/05/2023 4:16 CH)

Huyện Đoàn Thuận Bắc: Tổ chức lớp tập huấn chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới hướng tới...(17/04/2023 3:42 CH)

Thuận Bắc: Qua một năm đẩy mạnh cải cách hành chính (12/04/2023 2:23 CH)

HUYỆN THUẬN BẮC HỌP BAN BIÊN TẬP TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM...(23/03/2023 2:47 CH)

52 người đang online
°