Tổ chức "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023

Đăng ngày 19 - 04 - 2023
Lượt xem: 41
100%

 


KH-NGAY-HOI-toan-dan-BVANTQ-NAM-2023-T4-2023(18.04.2023_15h56p01)_signed.pdf

Tin liên quan

UBND xã Bắc Sơn: 100% thanh niên tuổi 17 trong diện thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự đăng ký .(11/04/2023 2:26 CH)

KẾ HOẠCH Tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2023(10/04/2023 9:39 SA)

LỄ BẾ MẠC LỚP HUẤN LUYỆN LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN CƠ ĐỘNG, DÂN QUÂN TẠI CHỖ NĂM 2023(10/04/2023 2:47 CH)

kế hoạch tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2023(10/04/2023 4:34 CH)

ĐOÀN CÔNG TÁC THĂM CHIẾN SỸ MỚI NHẬP NGŨ NĂM 2023 LỮ ĐOÀN 957, BỘ TƯ LỆNH VÙNG 4 HẢI QUÂN - CAM...(06/04/2023 7:46 SA)

Tin mới nhất

TUYÊN TRUYỀN VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN THAM GIA BẢO ĐẢM ANTT, XẬY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2023(30/05/2023 8:52 SA)

KẾ HOẠCH NGÀY HỘI TOÀN DÂN BV ANTOQ(25/04/2023 5:39 CH)

KH XÂY DỰNG MÔ HÌNH XÃ KHÔNG CÓ MA TÚY(25/04/2023 5:35 CH)

XÃ PHƯỚCXÃ PHƯỚC CHIẾN TỔ CHỨC RA MẮT MÔ HÌNH ” XÃ KHÔNG CÓ MA TÚY” NĂM 2023 (25/04/2023 5:30 CH)

UBND xã Bắc Sơn: 100% thanh niên tuổi 17 trong diện thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự đăng ký .(11/04/2023 2:26 CH)

22 người đang online
°