KẾ HOẠCH Tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2023

Đăng ngày 10 - 04 - 2023
Lượt xem: 96
100%

KẾ HOẠCH Tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2023

 


TUYEN-DUNG-CONG-CHUC-quan-su-XA-cong-hai-2023(10.04.2023_09h01p06)_signed.pdf

Tin liên quan

Tổ chức "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023(19/04/2023 3:57 CH)

UBND xã Bắc Sơn: 100% thanh niên tuổi 17 trong diện thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự đăng ký .(11/04/2023 2:26 CH)

LỄ BẾ MẠC LỚP HUẤN LUYỆN LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN CƠ ĐỘNG, DÂN QUÂN TẠI CHỖ NĂM 2023(10/04/2023 2:47 CH)

kế hoạch tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2023(10/04/2023 4:34 CH)

ĐOÀN CÔNG TÁC THĂM CHIẾN SỸ MỚI NHẬP NGŨ NĂM 2023 LỮ ĐOÀN 957, BỘ TƯ LỆNH VÙNG 4 HẢI QUÂN - CAM...(06/04/2023 7:46 SA)

Tin mới nhất

TUYÊN TRUYỀN VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN THAM GIA BẢO ĐẢM ANTT, XẬY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2023(30/05/2023 8:52 SA)

KẾ HOẠCH NGÀY HỘI TOÀN DÂN BV ANTOQ(25/04/2023 5:39 CH)

KH XÂY DỰNG MÔ HÌNH XÃ KHÔNG CÓ MA TÚY(25/04/2023 5:35 CH)

XÃ PHƯỚCXÃ PHƯỚC CHIẾN TỔ CHỨC RA MẮT MÔ HÌNH ” XÃ KHÔNG CÓ MA TÚY” NĂM 2023 (25/04/2023 5:30 CH)

Tổ chức "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023(19/04/2023 3:57 CH)

57 người đang online
°