Ngân hàng Chính sách huyện Thuận Bắc: Đẩy mạnh giải ngân chỉ tiêu tăng trưởng kế hoạch tín dụng

Đăng ngày 22 - 02 - 2023
Lượt xem: 47
100%

Để đảm bảo kế hoạch tín dụng năm 2023 được triển khai thực hiện ngay từ những ngày đầu năm, đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác để đầu tư sản xuất, kinh doanh của người dân, NHCSXH huyện đã đề ra kế hoạch thực hiện đẩy mạnh việc giải ngân các chỉ tiêu tín dụng được giao ngay các tháng đầu năm 2023.

NHCSXH huyện triển khai các chỉ tiêu giao trong cuộc họp giao ban tại điểm giao dịch xã

 

Theo đó, về chỉ tiêu kế hoạch dư nợ tín dụng đối với chương trình tín dụng: Hộ nghèo; Hộ cận nghèo; Hộ mới thoát nghèo; Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; Hộ gia đình sản xuất kinh doanh; Học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn theo Quyết định 157/2007/QĐ-TTg; Người lao động đi làm việc ở nước ngoài, cho vay các chương trình theo Nghị quyết số 11/NQ-CP: được thực hiện tăng trưởng dư nợ tối đa bằng 2% so với dư nợ của từng chương trình tín dụng nói trên tại thời điểm 31/12/2022. Trong đó lưu ý: Đối với chương trình cho vay Hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn giảm dư nợ so với 31/12/2022 (sau khi đã cân đối đáp ứng nhu cầu vốn của chương trình này) tham mưu Trưởng BĐD-HĐQT huyện báo cáo UBND huyện, Trưởng BĐD-HĐQT tỉnh chuyển sang cho vay một số chương trình theo thứ tự ưu tiên Hộ nghèo, Hộ cận nghèo, Hộ mới thoát nghèo và Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Riêng đối với các chương trình đã hết thời hạn thực hiện, quản lý và thực hiện đôn đốc thu hồi nợ đến hạn để trả nợ, không thực hiện cho vay quay vòng.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND các xã đã chỉ đạo các tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác cơ sở tích cực phối hợp Ban quản lý các thôn, tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn rà soát, nắm bắt nhu cầu vay vốn, tổ chức họp bình xét công khai, dân chủ, hoàn thiện hồ sơ và phối hợp với phòng giao dịch NHCSXH huyện tổ chức giải ngân các chương trình tín dụng chính sách đã được thông báo đến với bà con để kịp thời sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi, trước mắt thực hiện giải ngân tăng trưởng dư nợ tối đa bằng 2% so với dư nợ của từng chương trình nói trên tại thời điểm 31/12/2022.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn(22/02/2023 4:36 CH)

Nguồn vốn tín dụng chính sách giải ngân kịp thời đến với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác (22/02/2023 4:29 CH)

Trên 354 tỷ đồng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đang giúp hộ nghèo và các đối tượng chính...(10/02/2023 4:30 CH)

Ngân hàng Chính sách xã hội cùng các tổ chức chính trị - xã hội huyện dự Hội nghị trực tuyến (10/02/2023 4:26 CH)

Hội nghị giao ban trực tuyến Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Ninh Thuận(10/02/2023 4:23 CH)

18 người đang online
°