Thuận Bắc: Triển khai thực hiện công tác Bảo hiểm y tế học sinh năm học 2023-2024.

Đăng ngày 26 - 10 - 2023
Lượt xem: 136
100%

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội huyện, hiện nay toàn huyện có 6.236 học sinh tham gia Bảo hiểm y tế /7.577 học sinh thuộc diện tham gia, đạt 82,3%; còn 1.341 học sinh chưa tham gia Bảo hiểm y tế. Để thực hiện đúng quy định của Luật Bảo hiểm y tế, đẩy mạnh công tác Bảo hiểm y tế học sinh đảm bảo 100% học sinh tham gia Bảo hiểm y tế và được chăm sóc sức khỏe ngay từ năm học 2023-2024. Trong thời gian đến, các ngành các cấp trong huyện, cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến để giúp phụ huynh, học sinh hiểu rõ về quyền lợi cũng như trách nhiệm tham gia bảo hiểm y tế, chính sách, pháp luật về Bảo hiểm y tế học sinh; Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trường học trong thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh, đặc biệt các trường học có tỷ lệ học sinh tham gia Bảo hiểm y tế thấp. Bên cạnh đó, Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về Bảo hiểm y tế và khám chữa bệnh; tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho học sinh khi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định; đẩy mạnh tuyên truyền về việc sử dụng ứng dụng VssID-BHXH số, Căn cước công dân đi khám chữa bệnh thay thế thẻ BHYT giấy. Đồng thời phấn đấu năm học 2023-2024 đạt 100% học sinh tham gia BHYT.

 

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thuận Bắc: 6 tháng đầu năm 2024, ngành y tế huyện đã tổ chức khám chữa bệnh cho 17.178 lượt bệnh...(13/06/2024 9:20 SA)

Thuận Bắc: 254 công chức, viên chức, thanh niên địa phương tham gia hiến máu tình nguyện(12/06/2024 2:22 CH)

KHÁM SÀNG LỌC BỆNH TIM MIỄN PHÍ CHO TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN TẠI HUYỆN THUẬN BẮC(12/04/2024 11:07 SA)

Thuận Bắc: Có 44.752 người tham gia Bảo hiểm xã hội (10/04/2024 10:56 SA)

NỒI CHÁO TÌNH THƯƠNG(03/04/2024 2:13 CH)

36 người đang online
°