Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Đăng ngày 13 - 12 - 2022
Lượt xem: 65
100%

 

Tên thủ tục: Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
Lĩnh vực: Lưu thông hàng hóa trong nước
Lệ phí: * Mức thu phí thẩm định đối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp : 600.000 đồng/một lần/một địa điểm kinh doanh. * Mức thu phí thẩm định đối với chủ thể kinh doanh là hộ kinh doanh, cá nhân : 200.000đồng/một lần/một địa điểm kinh doanh.
Thời gian tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Quy trình thủ tục: a) Trình tự thực hiện: - Thương nhân chuẩn bị hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND huyện Thuận Bắc; Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả chuyển hồ sơ cho phòng Kinh tế và Hạ tầng: 01 ngày làm việc; - Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Thuận Bắc xử lý: 06 ngày làm việc; Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Thuận Bắc có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung hồ sơ; Trường hợp thương nhân không đáp ứng được điều kiện theo quy định, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Thuận Bắc sẽ có văn bản trả lời từ chối cấp phép và nêu rõ lý do; - Trình lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng ký duyệt: 01 ngày làm việc; - Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 01 ngày làm việc. b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp thuộc UBND huyện Thuận Bắc.
Thành phần nhận hồ sơ: * Thành phần hồ sơ, bao gồm: - Văn bản đề nghị cấp lại; - Bản sao Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá đã được cấp (nếu có). * Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thông tin liên hệ: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Thuận Bắc
Các biểu mẫu (download):

cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá.docx

Tin liên quan

Tin mới nhất

Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu(13/12/2022 12:56 SA)

Thủ tục Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai(13/12/2022 12:55 SA)

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai: (13/12/2022 12:55 SA)

Thủ tục cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai(13/12/2022 12:55 SA)

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu(13/12/2022 12:55 SA)

30 người đang online
°