Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

Đăng ngày 13 - 12 - 2022
Lượt xem: 92
100%

 

Tên thủ tục: Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu
Lĩnh vực: Lưu thông hàng hóa trong nước
Lệ phí: * Mức thu phí thẩm định đối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp : 600.000 đồng/một lần/một địa điểm kinh doanh. * Mức thu phí thẩm định đối với chủ thể kinh doanh là hộ kinh doanh, cá nhân : 200.000đồng/một lần/một địa điểm kinh doanh.
Thời gian tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Quy trình thủ tục: a) Trình tự thực hiện: - Thương nhân chuẩn bị hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp thuộc UBND huyện Thuận Bắc; Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả chuyển hồ sơ cho Phòng Kinh tế và Hạ tầng : 01 ngày làm việc; - Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện xử lý: 07 ngày làm việc. Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Thuận Bắc có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung hồ sơ. Trường hợp thương nhân không đáp ứng được điều kiện theo quy định, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện sẽ có văn bản trả lời từ chối cấp phép và nêu rõ lý do. - Trình lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng ký duyệt: 01 ngày làm việc; - Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 01 ngày làm việc. b) Cách thức thực hiện: Nộp qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết cấp huyện.
Thành phần nhận hồ sơ: * Thành phần hồ sơ, bao gồm: - Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung; - Bản sao Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu đã được cấp; - Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung. * Số lượng hồ sơ: Thương nhân bán lẻ sản phẩm rượu đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu lập 02 bộ hồ sơ theo quy định, 01 bộ nộp Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, thương nhân lưu 01 bộ;
Thông tin liên hệ: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Thuận Bắc
Các biểu mẫu (download):

cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu.docx

Tin liên quan

Tin mới nhất

Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu(13/12/2022 12:56 SA)

Thủ tục Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai(13/12/2022 12:55 SA)

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai: (13/12/2022 12:55 SA)

Thủ tục cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai(13/12/2022 12:55 SA)

Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu(13/12/2022 12:55 SA)

32 người đang online
°