Thủ tục cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

Đăng ngày 13 - 12 - 2022
Lượt xem: 84
100%

 

Tên thủ tục: Thủ tục cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai
Lĩnh vực: Lưu thông hàng hóa trong nước
Lệ phí: * Mức thu phí thẩm định đối với chủ thể kinh doanh là hộ kinh doanh, cá nhân : 200.000đồng/một lần/một địa điểm kinh doanh.
Thời gian tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Quy trình thủ tục: a) Trình tự thực hiện: - Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đề nghị UBND huyện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm, nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND huyện; - Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả chuyển hồ sơ cho Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Thuận Bắc; - Phòng Kinh tế và Hạ tầng tiếp nhận kiểm tra hồ sơ: Nếu hồ sơ chưa dầy đủ Trong vòng 02 ngày có văn bản trả lời, trả lại hồ sơ cho đối tượng; Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, tham mưu lãnh đạo UBND huyện tổ chức thẩm định tính hợp lệ của hồ sơ, thẩm định tại các cơ sở theo quy định. Nếu cơ sở đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định, trình UBND huyện cấp Giấy chứng nhận của cơ sở. - Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 01 (một) ngày làm việc. b) Cách thức thực hiện: Nộp qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện. + Thời giam nhận hồ sơ và trả kết quả: vào giờ hành chính của ngày làm việc trong tuần ( trừ ngày lễ, tết )
Thành phần nhận hồ sơ: * Thành phần hồ sơ, bao gồm: 1. Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai theo Mẫu số 05 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2017/NĐ-CP. 2. Bản sao hợp đồng bán LPG chai với thương nhân có giấy chứng nhận đủ điều kiện còn hiệu lực. 3. Tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy. * Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thông tin liên hệ: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Thuận Bắc tham mưu UBND huyện
Các biểu mẫu (download):

cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai.docx

Tin liên quan

Tin mới nhất

Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu(13/12/2022 12:56 SA)

Thủ tục Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai(13/12/2022 12:55 SA)

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai: (13/12/2022 12:55 SA)

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu(13/12/2022 12:55 SA)

Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu(13/12/2022 12:55 SA)

13 người đang online
°