Thủ tục Tham vấn ý kiến cộng đồng

Đăng ngày 13 - 12 - 2022
Lượt xem: 31
100%

 

Tên thủ tục: Thủ tục Tham vấn ý kiến cộng đồng
Lĩnh vực: Môi trường
Lệ phí: không
Thời gian tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc
Quy trình thủ tục: * Bước 1: Nộp hồ sơ: - Chủ dự án đến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện Thuận Bắc. * Bước 2: Kiểm tra hồ sơ và chuyển cho phòng Tài nguyên và Môi trường giải quyết (1 ngày làm việc): - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ theo quy định, nếu: + Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả, chuyển hồ sơ đến phòng Tài nguyên và Môi trường giải quyết. + Hồ sơ chưa đầy đủ hợp lệ thì hướng dẫn để tổ chức, cá nhân bổ sung hoàn chỉnh theo quy định. * Bước 3: Xử lý hồ sơ (13 ngày làm việc): - Trong thời hạn mười hai (12) ngày làm việc Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm tra hồ sơ, có văn bản phản hồi theo Mẫu số 02 Phụ lục VI Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 40, kể từ ngày nhận được văn bản của chủ dự án, hoặc không cần có văn bản phản hồi trong trường hợp chấp thuận việc thực hiện dự án. - Trong thời hạn một (01) ngày làm việc, lãnh đạo UBND huyện ký Văn bản trả lời của UBND huyện được xin ý kiến tham vấn. * Bước 4: Trả kết quả (1 ngày làm việc): - Bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả của UBND huyện liên hệ và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân một (01) Văn bản trả lời của UBND huyện được xin ý kiến tham vấn cho chủ dự án, chủ cơ sở
Thành phần nhận hồ sơ: Thành phần, số lượng hồ sơ bao gồm: Ba (03) Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án kèm theo văn bản đề nghị cho ý kiến theo Mẫu số 01 Phụ lục VI Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 40;
Thông tin liên hệ: Tên đơn vị: Bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả của UBND huyện Thuận Bắc. Địa chỉ: Thôn Ấn Đạt - Lợi Hải - Thuận Bắc – Ninh Thuận
Các biểu mẫu (download):

Tham vấn ý kiến cộng động.docx

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thủ tục xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường(13/12/2022 12:27 SA)

Thủ tục xác nhận Đề án bảo vệ môi trường đơn giản(13/12/2022 12:27 SA)

71 người đang online
°