Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện

Đăng ngày 13 - 12 - 2022
Lượt xem: 51
100%

 

Tên thủ tục: Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện
Lĩnh vực: Đất đai
Lệ phí: Không.
Thời gian tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: Thời hạn giải quyết: Tất cả các ngày làm việc. Không quy định.
Quy trình thủ tục: - Bộ phận Tiếp nhận và giao trả kết quả cấp huyện tiếp nhận hồ sơ; Chuyển hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đất đai; - Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra, xem xét hồ sơ đã cấp Giấy chứng nhận (có biên bản xác định nguyên nhân); Lập hồ sơ chuyển đến Phòng Tài nguyên và Môi trường (trong trường hợp Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng nhận); hoặc chuyển đến Văn phòng Đăng ký đất đai (trong trường hợp Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận) để tham mưu cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai; - Phòng Tài nguyên và Môi trường hoặc Văn phòng Đăng ký đất đai trình cơ quan có thẩm quyền ban hành Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai; Trừ trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận đã thực hiện thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất và đã được giải quyết theo quy định của pháp luật. - Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện việc thu hồi và quản lý Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định thu hồi; cập nhật cơ sở dữ liệu, hồ sơ địa chính. Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian không quá 03 ngày, cơ quan tiếp nhận xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
Thành phần nhận hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ bao gồm: - Đơn phản ánh việc cấp Giấy chứng nhận không đúng quy định; - Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp; b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thông tin liên hệ: Tên đơn vị: Bộ phận Tiếp nhận và giao trả kết quả cấp huyện Địa chỉ: Thôn Ấn Đạt - Lợi Hải - Thuận Bắc – Ninh Thuận
Các biểu mẫu (download):

ồi GCN cấp không đúng thẩm quyền.docx

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân.(13/12/2022 12:29 SA)

Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu(13/12/2022 12:27 SA)

Thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản...(13/12/2022 12:27 SA)

Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các...(13/12/2022 12:27 SA)

Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người...(13/12/2022 12:27 SA)

33 người đang online
°