Thủ tục gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Đăng ngày 13 - 12 - 2022
Lượt xem: 54
100%

 

Tên thủ tục: Thủ tục gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế.
Lĩnh vực: Đất đai
Lệ phí: a) Phí đăng ký biến động về QSDĐ: - Trường hợp người sử dụng đất nộp hồ sơ tại UBND cấp xã: + Mức độ khó khăn 1: 300.000 đồng/giấy; + Mức độ khó khăn 2: 310.000 đồng/giấy; + Mức độ khó khăn 3: 320.000 đồng/giấy. - Trường hợp người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Bộ phận Giao trả kết quả cấp huyện: + Mức độ khó khăn 1: 400.000 đồng/giấy; + Mức độ khó khăn 2: 460.000 đồng/giấy; + Mức độ khó khăn 3: 520.000 đồng/giấy. (b) Lệ phí đăng ký biến động đất đai: + Tại các phường: 15.000 đồng/giấy; + Tại các xã, thị trấn còn lại: 7.500 đồng/giấy. (Đối tượng được miễn lệ phí: Hộ nghèo, người có công cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã, thôn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn)
Thời gian tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: Thời hạn giải quyết: Thời gian tiếp nhận: Tất cả các ngày làm việc Thời gian giải quyết: 07 ngày làm việc Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định. Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải trả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết.
Quy trình thủ tục: Gồm 02 giai đoạn. a) Trường hợp hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã: Bộ phận Tiếp nhận và giao trả kết quả cấp xã tiếp nhận hồ sơ, trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ sơ. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp xã phải chuyển hồ sơ đến Phòng Tài nguyên và Môi trường (thông qua Bộ phận Tiếp nhận và giao trả kết quả cấp huyện). * Giai đoạn 1: 06 ngày làm việc (Kể từ khi Phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ hợp lệ đến khi chuyển thông tin cho cơ quan thuế xác định đơn giá cho thuê đất). - Bộ phận Tiếp nhận và giao trả kết quả cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ đến Phòng Tài nguyên và Môi trường: 0,5 ngày làm việc; - Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện kiểm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định gia hạn quyền sử dụng đất: 1,5 ngày làm việc; - Ủy ban nhân dân huyện duyệt quyết định gia hạn: 03 ngày làm việc; - Trong thời gian 01 ngày làm việc, ngay sau khi nhận quyết định gia hạn, Phòng Tài nguyên và Môi trường và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai đồng thời thực hiện các công việc sau: + Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai gửi thông tin địa chính cho cơ quan thuế để xác định đơn giá cho thuê đất; + Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị Hợp đồng thuê đất đối với trường hợp được gia hạn. Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. * Giai đoạn 2: 01 ngày làm việc (Kể từ khi nhận được Thông báo của cơ quan Thuế về đơn giá cho thuê đất đến khi nhận kết quả): - Phòng Tài nguyên và Môi trường ký Hợp đồng thuê đất; - Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai xác nhận gia hạn sử dụng đất vào Giấy chứng nhận đã cấp; Cập nhật, chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; Chuyển Giấy chứng nhận đã chỉnh lý gia hạn, Hợp đồng thuê đất cho Bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả cấp huyện để giao cho Ủy ban nhân dân cấp xã trả kết quả cho người nộp hồ sơ. * Trường hợp không đủ điều kiện được gia hạn sử dụng đất thì Phòng Tài nguyên và Môi trường thông báo cho người sử dụng đất và làm thủ tục thu hồi đất theo quy định. b) Trường hợp hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và giao trả kết quả cấp huyện: * Giai đoạn 1: 06 ngày làm việc (Kể từ khi Phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ hợp lệ đến khi chuyển thông tin cho cơ quan thuế xác định đơn giá cho thuê đất). - Bộ phận Tiếp nhận và giao trả kết quả cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ sơ. Chuyển hồ sơ đến Phòng Tài nguyên và Môi trường: 0,5 ngày làm việc; Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. - Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện kiểm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định gia hạn quyền sử dụng đất: 1,5 ngày làm việc; - Ủy ban nhân dân huyện duyệt quyết định gia hạn: 02 ngày làm việc; - Trong thời gian 01 ngày làm việc, ngay sau khi nhận quyết định gia hạn, Phòng Tài nguyên và Môi trường và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai đồng thời thực hiện các công việc sau: + Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai gửi thông tin địa chính cho cơ quan thuế để xác định đơn giá cho thuê đất; + Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị Hợp đồng thuê đất đối với trường hợp được gia hạn. * Giai đoạn 2: 01 ngày làm việc (Kể từ khi nhận được Thông báo của cơ quan Thuế về đơn giá cho thuê đất đến khi trả kết quả): - Phòng Tài nguyên và Môi trường ký Hợp đồng thuê đất; - Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai xác nhận gia hạn sử dụng đất vào Giấy chứng nhận đã cấp; Cập nhật, chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; Chuyển Giấy chứng nhận đã chỉnh lý gia hạn, Hợp đồng thuê đất cho Bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả cấp huyện để trả kết quả cho người nộp hồ sơ.
Thành phần nhận hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ bao gồm: - Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK; - Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp; - Chứng từ đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính (nếu có). b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thông tin liên hệ: Tên đơn vị: Bộ phận Tiếp nhận và giao trả kết quả cấp huyện Địa chỉ: Thôn Ấn Đạt - Lợi Hải - Thuận Bắc – Ninh Thuận
Các biểu mẫu (download):

ạn.docx

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân.(13/12/2022 12:29 SA)

Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu(13/12/2022 12:27 SA)

Thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản...(13/12/2022 12:27 SA)

Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các...(13/12/2022 12:27 SA)

Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người...(13/12/2022 12:27 SA)

82 người đang online
°