Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất

Đăng ngày 13 - 12 - 2022
Lượt xem: 47
100%

 

Tên thủ tục: Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất
Lĩnh vực: Đất đai
Lệ phí: (a) Phí cấp lại Giấy chứng nhận: + Mức độ khó khăn 1: 210.000 đồng/giấy; + Mức độ khó khăn 2: 220.000 đồng/giấy; + Mức độ khó khăn 3: 225.000 đồng/giấy. (b) Lệ phí cấp lại Giấy chứng nhận: + Tại các phường: 20.000 đồng/giấy; + Tại các xã, thị trấn còn lại: 10.000 đồng/giấy. (Đối tượng được miễn lệ phí: Hộ nghèo, người có công cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã, thôn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn)
Thời gian tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: Thời hạn giải quyết: 08 ngày làm việc. Thời gian này không thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định. Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải trả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết.
Quy trình thủ tục: a) Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã - Bộ phận Tiếp nhận và giao trả kết quả cấp xã tiếp nhận hồ sơ, trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ sơ. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp xã phải chuyển hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đất đai (thông qua Bộ phận Tiếp nhận và giao trả kết quả cấp huyện): 01 ngày làm việc; - Trong thời gian 03 ngày làm việc, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra hồ sơ, nếu đủ điều kiện thực hiện theo quy định thì thực hiện các công việc sau đây: + Trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp chưa có bản đồ địa chính và chưa trích đo địa chính thửa đất; + Thẩm định, chuẩn bị hồ sơ chuyển đến Văn phòng Đăng ký đất đai xem xét trình Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành quyết định hủy Giấy chứng nhận bị mất hoặc Trang bổ sung của Giấy chứng nhận bị mất; đồng thời ký cấp lại Giấy chứng nhận hoặc Trang bổ sung của Giấy chứng nhận bị mất. - Văn phòng Đăng ký đất đai xem xét trình Sở Tài nguyên và Môi trường ký quyết định hủy Giấy chứng nhận bị mất hoặc Trang bổ sung của Giấy chứng nhận bị mất, đồng thời cấp lại Giấy chứng nhận hoặc Trang bổ sung của Giấy chứng nhận; Chuyển kết quả giải quyết cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai: 03 ngày làm việc; - Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; Chuyển Giấy chứng nhận hoặc Trang bổ sung của Giấy chứng nhận cho Bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả cấp huyện để bàn giao cho Ủy ban nhân dân cấp xã trao cho người sử dụng đất: 01 ngày làm việc. * Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. b) Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và giao trả kết quả cấp huyện: - Bộ phận Tiếp nhận và giao trả kết quả cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ sơ; Chuyển hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đất đai: 01 ngày làm việc; - Trong thời gian 03 ngày làm việc, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra hồ sơ, nếu đủ điều kiện thực hiện theo quy định thì thực hiện các công việc sau đây: + Trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp chưa có bản đồ địa chính và chưa trích đo địa chính thửa đất; + Thẩm định, chuẩn bị hồ sơ chuyển đến Văn phòng Đăng ký đất đai xem xét trình Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành quyết định hủy Giấy chứng nhận bị mất hoặc Trang bổ sung của Giấy chứng nhận bị mất; đồng thời ký cấp lại Giấy chứng nhận hoặc Trang bổ sung của Giấy chứng nhận bị mất. - Văn phòng Đăng ký đất đai xem xét trình Sở Tài nguyên và Môi trường ký quyết định hủy Giấy chứng nhận bị mất hoặc Trang bổ sung của Giấy chứng nhận bị mất, đồng thời cấp lại Giấy chứng nhận hoặc Trang bổ sung của Giấy chứng nhận; Chuyển kết quả giải quyết cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai: 03 ngày làm việc; - Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; Chuyển Giấy chứng nhận hoặc Trang bổ sung của Giấy chứng nhận cho Bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả cấp huyện để trao cho người sử dụng đất: 01 ngày làm việc. * Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
Thành phần nhận hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ bao gồm: - Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK; - Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc đã niêm yết thông báo mất giấy trong thời gian 15 ngày; hoặc Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc thiên tai, hỏa hoạn đối với trường hợp mất Giấy chứng nhận do thiên tai, hỏa hoạn. b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thông tin liên hệ: Tên đơn vị: Bộ phận Tiếp nhận và giao trả kết quả cấp huyện Địa chỉ: Thôn Ấn Đạt - Lợi Hải - Thuận Bắc – Ninh Thuận
Các biểu mẫu (download):

lại GCN do bị mất.docx

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân.(13/12/2022 12:29 SA)

Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu(13/12/2022 12:27 SA)

Thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản...(13/12/2022 12:27 SA)

Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các...(13/12/2022 12:27 SA)

Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người...(13/12/2022 12:27 SA)

15 người đang online
°