Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Đăng ngày 13 - 12 - 2022
Lượt xem: 80
100%

 

Tên thủ tục: Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Lĩnh vực: Đất đai
Lệ phí: (a) Phí cấp đổi Giấy chứng nhận: + Mức độ khó khăn 1: 210.000 đồng/giấy; + Mức độ khó khăn 2: 220.000 đồng/giấy; + Mức độ khó khăn 3: 225.000 đồng/giấy. (b) Lệ phí cấp đổi Giấy chứng nhận: + Tại các phường: 20.000 đồng/giấy; + Tại các xã, thị trấn còn lại: 10.000 đồng/giấy. (Đối tượng được miễn lệ phí: Hộ nghèo, người có công cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã, thôn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn)
Thời gian tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc. Trường hợp cấp đổi đồng loạt cho nhiều người sử dụng đất do đo vẽ lại bản đồ là không quá 50 ngày. Thời gian này không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định. Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải trả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết.
Quy trình thủ tục: a) Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã. - Bộ phận Tiếp nhận và giao trả kết quả cấp xã tiếp nhận hồ sơ, trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ sơ. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp xã phải chuyển hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đất đai thông qua Bộ phận Tiếp nhận và giao trả kết quả cấp huyện: 0,5 ngày làm việc; - Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra hồ sơ, xác nhận vào đơn đề nghị về lý do cấp đổi Giấy chứng nhận; Chuẩn bị hồ sơ chuyển đến Văn phòng Đăng ký đất đai xem xét trình cấp Giấy chứng nhận: 3,0 ngày làm việc; - Văn phòng Đăng ký đất đai trình Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận hoặc ký Giấy chứng nhận theo ủy quyền; Chuyển kết quả giải quyết cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai: 3,0 ngày làm việc; - Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; Chuyển kết quả giải quyết cho Bộ phận Tiếp nhận và giao trả kết quả cấp huyện để giao cho Ủy ban nhân dân cấp xã trả kết quả cho người sử dụng đất : 0,5 ngày làm việc. Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. b) Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và giao trả kết quả cấp huyện: - Bộ phận Tiếp nhận và giao trả kết quả cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ; Chuyển hồ sơ cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai: 0,5 ngày làm việc; - Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra hồ sơ, xác nhận vào đơn đề nghị về lý do cấp đổi Giấy chứng nhận; Chuẩn bị hồ sơ chuyển đến Văn phòng Đăng ký đất đai xem xét trình cấp Giấy chứng nhận: 3,0 ngày làm việc; - Văn phòng Đăng ký đất đai trình Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận hoặc ký Giấy chứng nhận theo ủy quyền; Chuyển kết quả giải quyết cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai: 3,0 ngày làm việc; - Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; Chuyển kết quả giải quyết cho Bộ phận Tiếp nhận và giao trả kết quả cấp huyện để trả kết quả cho người sử dụng đất: 0,5 ngày làm việc. Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. * Trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận sau đo đạc lập bản đồ địa chính mà Giấy chứng nhận đã cấp đang thế chấp tại tổ chức tín dụng thì Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai có trách nhiệm thông báo danh sách các trường hợp làm thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận cho tổ chức tín dụng nơi nhận thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; Xác nhận việc đăng ký thế chấp vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sau khi được cơ quan có thẩm quyền ký cấp đổi. Việc trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mới cấp đổi được thực hiện đồng thời giữa ba bên gồm Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, người sử dụng đất và tổ chức tín dụng theo quy định như sau: Người sử dụng đất ký, nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mới từ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất để trao cho tổ chức tín dụng nơi đang nhận thế chấp; Tổ chức tín dụng có trách nhiệm trao Giấy chứng nhận cũ đang thế chấp cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai để quản lý.
Thành phần nhận hồ sơ: a. Thành phần hồ sơ: - Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK; - Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp; - Bản sao hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thay cho bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận sau khi đo đạc lập bản đồ địa chính mà Giấy chứng nhận đã cấp đang thế chấp tại tổ chức tín dụng; b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thông tin liên hệ: Tên đơn vị: Bộ phận Tiếp nhận và giao trả kết quả cấp huyện Địa chỉ: Thôn Ấn Đạt - Lợi Hải - Thuận Bắc – Ninh Thuận
Các biểu mẫu (download):

đổi GCN.docx

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân.(13/12/2022 12:29 SA)

Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu(13/12/2022 12:27 SA)

Thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản...(13/12/2022 12:27 SA)

Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các...(13/12/2022 12:27 SA)

Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người...(13/12/2022 12:27 SA)

12 người đang online
°