. Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

Đăng ngày 13 - 12 - 2022
Lượt xem: 62
100%

 

Tên thủ tục: . Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp
Lĩnh vực: Đất đai
Lệ phí: Chỉ thu phí, lệ phí trong trường hợp nội dung sai sót do lỗi của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất. (a) Phí đăng ký biến động về QSDĐ: - Trường hợp người sử dụng đất nộp hồ sơ tại UBND cấp xã: + Mức độ khó khăn 1: 300.000 đồng/giấy; + Mức độ khó khăn 2: 310.000 đồng/giấy; + Mức độ khó khăn 3: 320.000 đồng/giấy. - Trường hợp người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Bộ phận Giao trả kết quả cấp huyện: + Mức độ khó khăn 1: 400.000 đồng/giấy; + Mức độ khó khăn 2: 460.000 đồng/giấy; + Mức độ khó khăn 3: 520.000 đồng/giấy. (b) Lệ phí đăng ký biến động đất đai: + Tại các phường: 15.000 đồng/giấy; + Tại các xã, thị trấn còn lại: 7.500 đồng/giấy. (Đối tượng được miễn lệ phí: Hộ nghèo, người có công cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã, thôn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn).
Thời gian tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: Thời hạn giải quyết: 06 ngày làm việc. Thời gian này không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định. Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải trả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết.
Quy trình thủ tục: a) Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã: - Bộ phận Tiếp nhận và giao trả kết quả cấp xã tiếp nhận hồ sơ, trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ sơ. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp xã phải chuyển hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đất đai thông qua Bộ phận Tiếp nhận và giao trả kết quả cấp huyện: 01 ngày làm việc; - Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra hồ sơ; Lập biên bản xác định nội dung và nguyên nhân sai sót; Chuẩn bị hồ sơ chuyển đến Phòng Tài nguyên và Môi trường (trong trường hợp Ủy ban nhân dân cấp huyện ký Giấy chứng nhận); hoặc chuyển đến Văn phòng Đăng ký đất đai (trong trường hợp Sở Tài nguyên và Môi trường ký Giấy chứng nhận): 02 ngày làm việc; - Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện xem xét trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ký xác nhận đính chính vào Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót; Hoặc Văn phòng đăng ký đất đai xem xét trình Sở Tài nguyên và Môi trường ký đính chính vào Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót; Chuyển tra kết quả giải quyết cho Chi nhánh Văn phòng Đăng lý đất đai: 02 ngày làm việc; Trường hợp đính chính mà người được cấp Giấy chứng nhận có yêu cầu cấp đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai chuyển Giấy chứng nhận đã đính chính kèm theo hồ sơ cho Văn phòng Đăng ký đất đai xem xét để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. - Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai chỉnh lý nội dung sai sót vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; Chuyển Giấy chứng nhận cho Bộ phận Tiếp nhận và giao trả kết quả cấp huyện để giao cho Ủy ban nhân dân cấp xã trả kết quả cho người sử dụng đất: 01 ngày làm việc. * Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. b) Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và giao trả kết quả cấp huyện: - Bộ phận Tiếp nhận và giao trả kết quả cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ sơ; Chuyển hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đất đai: 01 ngày làm việc; - Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra hồ sơ; Lập biên bản xác định nội dung và nguyên nhân sai sót; Chuẩn bị hồ sơ chuyển đến Phòng Tài nguyên và Môi trường (trong trường hợp Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng nhận); hoặc chuyển đến Văn phòng Đăng ký đất đai (trong trường hợp Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận: 02 ngày làm việc; - Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện xem xét trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ký xác nhận đính chính vào Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót; Hoặc Văn phòng đăng ký đất đai xem xét trình Sở Tài nguyên và Môi trường ký đính chính vào Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót; Chuyển tra kết quả giải quyết cho Chi nhánh Văn phòng Đăng lý đất đai: 02 ngày làm việc; Trường hợp đính chính mà người được cấp Giấy chứng nhận có yêu cầu cấp đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai chuyển Giấy chứng nhận đã đính chính kèm theo hồ sơ cho Văn phòng Đăng ký đất đai xem xét để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. - Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai chỉnh lý nội dung sai sót vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; Chuyển Giấy chứng nhận cho Bộ phận Tiếp nhận và giao trả kết quả cấp huyện để giao cho người sử dụng đất: 01 ngày làm việc. * Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
Thành phần nhận hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ bao gồm: - Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp. - Đơn đề nghị đính chính Giấy chứng nhận đối với trường hợp phát hiện sai sót do lỗi của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất; b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thông tin liên hệ: Tên đơn vị: Bộ phận Tiếp nhận và giao trả kết quả cấp huyện Địa chỉ: Thôn Ấn Đạt - Lợi Hải - Thuận Bắc – Ninh Thuận
Các biểu mẫu (download):

chính.docx

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân.(13/12/2022 12:29 SA)

Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu(13/12/2022 12:27 SA)

Thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản...(13/12/2022 12:27 SA)

Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các...(13/12/2022 12:27 SA)

Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người...(13/12/2022 12:27 SA)

11 người đang online
°