ĐẠI HỘI HỘI LUẬT GIA HUYỆN THUẬN BẮC KHOÁ III, NHIỆM KỲ 2024-2029

Đăng ngày 30 - 05 - 2024
Lượt xem: 124
100%

Ngày 29 tháng 5 năm 2024, Hội Luật gia huyện Thuận Bắc tổ chức đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2024-2029. Về tham dự và chỉ đạo đại hội có Đồng chí Võ Văn Phải – Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh, đồng chí Tống Mỹ Cường – Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh; về phía huyện có đồng chí Vũ Thị Thuỳ Trang – Phó Bí thư thường trực huyện uỷ, đồng chí Phạm Trọng Hùng - Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng và các phòng ban huyện.

Quang cảnh đại hội Hội Luật gia huyện Thuận Bắc khoá III, nhiệm kỳ 2024-2029

 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội khoá II, nhiệm kỳ 2019-2024,  Ban Chấp hành đã tổ chức hội nghị quán triệt triển khai những nội dung chính Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ II của Hội Luật gia huyện. Triển khai Nghị quyết Đại hội Hội luật gia tỉnh lần thứ V nhiệm kỳ 2019-2024 và những nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII, từ những nội dung đã được quán triệt, Ban Chấp hành Hội Luật gia huyện đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện nghị quyết, theo chỉ đạo của Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh và Thường trực huyện ủy, UBND huyện. Qua 05 năm thực hiện, Hội Luật gia huyện đã có bước phát triển về tổ chức, đổi mới về nội dung, phương pháp hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị tại địa phương, tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, hòa giải ở cơ sở góp phần thực hiện phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo Quốc phòng - an ninh, trật tự - an toàn xã hội trên địa bàn huyện.Thực hiện Nghị quyết Đại hội khoá II, nhiệm kỳ 2019-2024,  Ban Chấp hành đã tổ chức hội nghị quán triệt triển khai những nội dung chính Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ II của Hội Luật gia huyện. Triển khai Nghị quyết Đại hội Hội luật gia tỉnh lần thứ V nhiệm kỳ 2019-2024 và những nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII, từ những nội dung đã được quán triệt, Ban Chấp hành Hội Luật gia huyện đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện nghị quyết, theo chỉ đạo của Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh và Thường trực huyện ủy, UBND huyện. Qua 05 năm thực hiện, Hội Luật gia huyện đã có bước phát triển về tổ chức, đổi mới về nội dung, phương pháp hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị tại địa phương, tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, hòa giải ở cơ sở góp phần thực hiện phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo Quốc phòng - an ninh, trật tự - an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Ban Chấp hành Hội Luật gia huyện Thuận Bắc khoá III ra mắt và nhận nhiệm vụ trước đại hội

Đồng chí Võ Văn Phải – Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh phát biểu chỉ đạo

Đồng chí Vũ Thị Thuỳ Trang – Phó Bí thư thường trực huyện uỷ, phát biểu chỉ đạo tại đại hội

 

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Vũ Thị Thuỳ Trang – Phó Bí thư thường trực huyện uỷ đánh giá cao, ghi nhận và biểu dương những thành tích, những kết quả mà Ban Chấp hành Hội Luật gia huyện khóa II đã tập trung triển khai thực hiện đó là: Hội Luật gia huyện đã có bước phát triển về tổ chức, đổi mới về nội dung, phương pháp hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị tại địa phương, tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, hòa giải ở cơ sở, đã góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo Quốc phòng - an ninh, trật tự - an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Hội Luật gia trong thời gian đến, đồng chí Phó Bí thư huyện uỷ yêu cầu Hội Luật gia huyện khoá III tập trung triển khai thực một số nhiệm vụ trọng tâm đó là: 

Thứ nhất, tiếp tục tổ chức quán triệt trong toàn thể Hội viên và tuyên truyền đến quần chúng Nhân dân Chỉ thị 14-CT/TW ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị;  Kế hoạch 1829/KH-BCSĐCP ngày 04/5/2023 của Ban cán sự đảng Chính phủ; các văn bản chỉ đạo của tỉnh, huyện về công tác Hội luật gia trên địa bàn huyện. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa (XII) và Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong đó, chú trọng việc cụ thể hóa các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng năm theo Kế hoạch của huyện ủy và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo huyện ủy.

Thứ hai, tập trung triển khai công tác hướng dẫn hội viên Hội luật gia thực hiện tốt nhiệm vụ tham gia xây dựng pháp luật và tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong đó xác định nhiệm vụ tham gia góp ý, xây dựng các dự thảo văn bản, xây dựng chính sách, pháp luật, khi có yêu cầu của  HĐND, UBND huyện đảm bảo chất lượng, đảm bảo về thời gian và các yêu cầu tham gia góp ý xây dựng văn bản. Làm tốt công tác tham mưu Huyện ủy, UBND huyện ban hành, triển khai kịp thời nhiệm vụ chính trị có liên quan đến nhiệm vụ của Hội. Đẩy mạnh công tác phối hợp với các ngành, đoàn thể để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong cán bộ, hội viên và Nhân dân.

Thứ ba, tăng cường các hoạt động tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý, Hòa giải cơ sở. Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Hội Luật gia tỉnh, BCH Hội Luật gia huyện tập trung và tích cực tham gia tư vấn, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo yêu cầu của cơ quan, đơn vị và người dân theo chức năng nhiệm vụ được phân công. Đồng thời phối hợp với Trung tâm tư vấn pháp luật Hội Luật gia tỉnh tuyên truyền và tư vấn pháp luật theo chỉ đạo của Hội Luật gia tỉnh. Phối hợp với Thường trực Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật huyện, có Kế hoạch phấn đấu tuyên truyền và tư vấn pháp luật tại các xã. Động viên, hướng dẫn Hội viên Hội Luật gia huyện, Chi hội Luật gia cơ sở tích cực tham gia tư vấn pháp luật và Hòa giải ở cơ sở, phấn đấu hòa giải thành 80% trở lên các vụ việc tranh chấp. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thường trực Hội Luật gia tỉnh Ninh Thuận và Thường trực huyện uỷ, đại hội đã đưa các ý kiến vào Nghị quyết đại hội để thực hiện.

Tin liên quan

Tin mới nhất

UBND XÃ CÔNG HẢI: HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG...(13/06/2024 10:01 SA)

ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA TỈNH UỶ LÀM VIỆC VỚI HUYỆN UỶ THUẬN BẮC: KIỂM TRA KẾT QUẢ 10 NĂM THỰC HIỆN CHỈ...(12/06/2024 7:54 SA)

XÃ CÔNG HẢI: TỔ CHỨC LỄ RA QUÂN “CHIẾN DỊCH THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN HÈ VÀ HƯỞNG ỨNG THÁNH HÀNH...(12/06/2024 2:01 CH)

Thuận Bắc: Nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024(11/06/2024 3:01 CH)

Thuận Bắc: 6 tháng đầu năm 2024, giải quyết việc làm cho 858 lao động(11/06/2024 9:50 SA)

4 người đang online
°