UBND HUYỆN THUẬN BẮC SƠ KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 21/2019/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ KHU VỰC PHÒNG THỦ

Đăng ngày 29 - 05 - 2024
Lượt xem: 52
100%

Sáng ngày 28/5, UBND huyện Thuận Bắc đã sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 21/2019/NĐ-CP của Chính phủ về khu vực phòng thủ.

 

Trong 5 năm qua, Huyện ủy, UBND huyện Thuận Bắc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 21/NĐ-CP  đến các cấp ủy, chính quyền  và quần chúng Nhân dân trong huyện. Tập trung xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần, văn hóa, xã hội; xây dựng tiềm lực kinh tế, khoa học và công nghệ; công tác bảo đảm xây dựng, hoạt động của khu vực phòng thủ thường xuyên được quan tâm; các công trình, hạ tầng trong căn cứ chiến đấu huyện, đường giao thông, thao trường, bãi tập được đầu tư, nâng cấp; công tác hậu cần, kỹ thuật khu vực phòng thủ đảm bảo chặt chẽ, thống nhất, hiệu quả theo phương châm “ cơ bản, liên hoàn, vững chắc”; “ Thế trận lòng dân” trong khu vực phòng thủ được củng cố vững chắc. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở . Công tác xây dựng Đảng được thực hiện đồng bộ. 100% xã đều có chi bộ và chi uỷ quân sự. 15/15 đầu mối dân quân, tự vệ được củng cố, kiện toàn. Công tác quản lý, sắp xếp, huấn luyện lực lượng dự bị động viên luônva 2da6n quân tự vệ  đạt 100% chỉ tiêu. Đã tổ chức thành công các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện và cấp xã. Góp phần nâng cao năng lực  sẵn sàng chiến đấu và ứng phó hiệu quả với các tình huống trong tình hình mới của toàn hệ thống chính trị.

UBND huyện Thuận Bắc đã đề ra phương hướng thực hiện Nghị định số 21/2019/NĐ-CP của Chính phủ về khu vực phòng thủ trên địa bàn huyện trong thời gian tới, với các nhiệm vụ trọng tâm là: Tập trung xây dựng và củng cố vững chắc trận địa tư tưởng “ thế trận lòng dân”. Chú trọng giáo dục cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân về 02 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tập trung xây dựng hệ thống chính trị vững mạnhtoàn diện; giữ vững mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền, cán bộ, chiến sĩ với nhân dân. Nâng cao sức mạnh tổng hợp và khả năng chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện  thoe phương châm “ Đủ, gọn, mạnh, hợp lý và sẳn sàng phát triển lực lượng khi có chiến tranh”,  sẳn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ trong mọi điều kiện.

Tin liên quan

Tin mới nhất

UBND XÃ CÔNG HẢI: HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG...(13/06/2024 10:01 SA)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 2 CẤP TỈNH, HUYỆN TIẾP XÚC CỬ TRI XÃ BẮC SƠN (13/06/2024 10:49 SA)

ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA TỈNH UỶ LÀM VIỆC VỚI HUYỆN UỶ THUẬN BẮC: KIỂM TRA KẾT QUẢ 10 NĂM THỰC HIỆN CHỈ...(12/06/2024 7:54 SA)

XÃ CÔNG HẢI: TỔ CHỨC LỄ RA QUÂN “CHIẾN DỊCH THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN HÈ VÀ HƯỞNG ỨNG THÁNH HÀNH...(12/06/2024 2:01 CH)

Thuận Bắc: Nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024(11/06/2024 3:01 CH)

36 người đang online
°