Xã Công Hải hoàn thành tốt chỉ tiêu tăng trưởng và nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn

Đăng ngày 31 - 01 - 2024
Lượt xem: 32
100%

Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội là một giải pháp tối ưu, là công cụ để giúp người nghèo và các đối tượng chính sách khác có vốn đầu tư vào sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu về giảm nghèo bền vững, an sinh xã hội. Thời gian qua, tín dụng chính sách xã hội luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo các thành phần có liên quan thực hiện tốt công tác tín dụng chính sách trên địa bàn; thường xuyên chỉ đạo Hội, đoàn thể tổ chức tuyên truyền các chủ trương, chính sách về tín dụng ưu đãi đến toàn dân nắm bắt để thực hiện; chỉ đạo các thôn trong việc rà soát, bổ sung danh sách hộ gia đình đủ điều kiện vay vốn tín dụng chính sách để bình xét cho vay, việc phê duyệt danh sách đề nghị vay vốn theo quy định.

 

Trong năm 2023, xã Công Hải được Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện giao chỉ tiêu tăng trưởng dư nợ ở một số chương trình tín dụng và các chỉ tiêu nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn. Trong năm toàn xã đã phấn đấu thực hiện tăng trưởng các chỉ tiêu các chương trình cho vay nhằm đảm bảo đáp ứng nguồn vốn tín dụng cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, song song với việc cho vay, việc tổ chức triển khai, thực hiện các chỉ tiêu giao nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn là nhiệm vụ trong tâm, thể hiện hiệu quả từ nguồn vốn mang lại. Đến ngày 31/12/2023, tổng dư nợ cho vay đạt trên 70 tỷ đồng/1.222 hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đang có dư nợ nguồn vốn tín dụng chính sách, doanh số cho vay đạt trên 34 tỷ đồng, doanh số thu nợ đạt trên 20 tỷ đồng, tăng trưởng so với đầu năm là trên 14 tỷ đồng, tỷ lệ tăng trưởng đạt  25%. Tính đến ngày 31/12/2023, chất lượng tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn luôn được đảm bảo chất lượng theo kế hoạch đề ra, toàn xã giữ vững không phát sinh nợ quá hạn; lãi tồn và món vay 3 tháng không hoạt động giảm so với đầu năm; chất lượng hoạt động tín dụng được xếp loại tốt; chất lượng hoạt động giao dịch xã xếp loại tốt; chất lượng hoạt động ủy thác và ủy nhiệm xếp loại tốt; công tác tổ chức tập huấn nghiệp vụ triển khai quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách, công tác kiểm tra, giám sát của thành viên Ban đại diện là Chủ tịch UBND xã, các tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác thực hiện hoàn thành 100% theo kế hoạch xậy dựng.

Để đạt được các kết quả nêu trên xã Công Hải đã tích cực triển khai các biện pháp nhằm củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng, ngay từ đầu năm giao chỉ tiêu nâng cao chất lượng tín dụng cho các Hội, đoàn thể nhận ủy thác, Tổ TK&VV và các thôn để triển khai thực hiện. Tuyên truyền, quán triệt đến các hộ vay vốn phải sử dụng vốn vay đúng mục đích xin vay, trường hợp hộ vay vốn bị thiệt hại rủi ro do nguyên nhân khách quan được xã Công Hải chỉ đạo các tổ chức Hội, thôn và Tổ TK&VV quan tâm phối hợp với NHCSXH huyện để phân tích đánh giá, xử lý kịp thời theo quy định. Từ nguồn vốn tín dụng chính sách ưu đãi mà hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn xã đã có vốn đầu tư, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế gia đình, ổn định an ninh trật tự xã hội trên địa bàn.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Đẩy mạnh giải ngân cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn(22/02/2024 10:50 SA)

Hoạt động ủy thác góp phần chuyển tải kịp thời vốn tín dụng chính sách đến với đối tượng thụ hưởng(22/02/2024 10:48 SA)

VAI TRÒ CỦA TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TRONG CỦNG CỐ KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC VIỆT NAM(21/02/2024 8:57 SA)

Xã Phước Chiến tăng trưởng nguồn vốn tín dụng chính sách trong năm 2023(20/02/2024 3:13 CH)

Năm 2023 xã Phước Kháng duy trì không phát sinh nợ xấu từ vốn tín dụng chính sách(20/02/2024 3:09 CH)

7 người đang online
°