UBND HUYỆN THUẬN BẮC TẬP HUẤN NÂNG CAO NHẬN THỰC, KỸ NĂNG VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ TỔ CÔNG NGHỆ SỐ CỘNG ĐỒNG TRONG TOÀN HUYỆN

Đăng ngày 25 - 09 - 2023
Lượt xem: 93
100%

Sáng ngày 21/9; Sở Thông tin - Truyền thông và UBND huyện Thuận Bắc đã phối hợp tổ chức lớp tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng về chuyển đổi số cho 150 cán bộ, công chức, viên chức và thành viên các tổ công nghệ số cộng đồng trong toàn huyện.

 

Trong thời gian 01 ngày, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về kỹ năng số và những vấn đề liên quan đến chuyển đổi số trong cơ quan, đơn vị; cách tiếp cận nền tảng công nghệ mới phục vụ cho chuyển đổi số. Những  nội dung và định hướng của tỉnh về chuyển đổi số. Các khái niệm về  chính quyền số, kinh tế số , xã hội số, công dân số và văn hoá số. Những công việc cần làm ngay để thực hiện chuyển đổi số  trong cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh;  một số ứng dụng công nghệ số phổ biến trong thanh toán không dùng tiền mặt và mua bán trên sàn thương mại điện tử ; cách sử dụng các phần mềm dịch vụ công, ứng dụng/tiện ích số; v.v…

Thông qua lớp tập huấn , nhằm giúp cho  cho cán bộ lãnh đạo, công chức,viên chức đang công tác tại các cơ quan, đơn vị và các tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn huyện Thuận Bắc nâng cao nhận thực và kỹ năng về chuyển đổi số, để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ liên quan đến công tác chuyển đổi số thuộc phạm vị, chức năng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thuận Bắc: Tăng cường triển khai cài đặt ứng dụng VssID-BHXH số và triển khai cập nhật bổ sung...(05/06/2024 10:21 SA)

TUỔI TRẺ THUẬN BẮC RA QUÂN “NGÀY THỨ 7 TÌNH NGUYỆN HỖ TRỢ NHÂN DÂN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DỊCH VỤ...(24/05/2024 9:21 SA)

TUỔI TRẺ THUẬN BẮC RA QUÂN “NGÀY THỨ 7 TÌNH NGUYỆN HỖ TRỢ NHÂN DÂN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DỊCH VỤ...(21/05/2024 8:42 SA)

MỖI NGÀY LÀM MỘT VIỆC TỐT VÌ NHÂN DÂN(13/05/2024 8:41 SA)

Thuận Bắc: Triển khai kế hoạch thực hiện chuyển đổi số năm 2024 trên địa bàn huyện (03/05/2024 2:20 CH)

42 người đang online
°