THUẬN BẮC: QUA 18 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Đăng ngày 25 - 09 - 2023
Lượt xem: 78
100%

Huyện Thuận Bắc được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 01/10/2005. Qua 18 năm xây dựng, đến nay trên địa bàn huyện nhiều chủ trương, quyết sách về phát triển kinh tế-xã hội của huyện đã và đang triển khai đạt được những kết quả quan trọng, tiềm năng và lợi thế bước đầu được khai thác và phát huy hiệu quả.

 

     Từ một huyện có xuất phát điểm nền kinh tế-xã hội còn thấp, cơ sở  hạ tầng nghèo nàn, là huyện thuần nông với phần lớn diện tích trung du miền núi, đất sản xuất nông nghiệp chỉ chiếm 26,5% diện tích. Bên cạnh đó, điều kiện cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất còn nhiều thiếu thốn, mặt bằng dân trí, nguồn nhân lực hạn chế cả về số và lượng, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Đây chính là những thách thức lớn đối với Đảng bộ và nhân dân huyện nhà trên tiến trình phát triển kinh tế, xã hội và thực hiện các nhiệm vụ an ninh, quốc phòng.Trước thực trạng đó, huyện đã đề ra nhiều chủ trương, quyết sách và chương trình hành động có hiệu quả. Trãi qua 18 năm xây dựng và phát triển Thuận bắc đã đạt được những kết quả vượt bậc. Giá trị sản xuất các ngành tính đến 6 tháng đầu năm 2023 tăng gấp 58 lần so với năm 2005, trong đó ngành công nghiệp-xây dựng tăng 104 lần, ngành nông nghiệp tăng 6,8 lần và ngành dịch vụ tăng 14,8 lần, sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn phát triển khá toàn diện, giá trị sản xuất bình quân hàng năm tăng 20,7%, vượt 15,4% so với mục tiêu đề ra. Nhiều công trình thủy lợi đã được xây dựng và khai thác có hiệu quả. Bên cạnh đó nhờ đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi thích nghi với điều kiện khí hậu nắng nóng, nên năng suất và sản lượng sản phẩm không ngừng tăng.Trong chăn nuôi đã triển theo hướng nâng cao chất lượng đàn, huyện được công nhận 02 thương hiệu sản phẩm đặc thù là “ Heo đen và Gà Thuận Bắc”, quy mô đàn gia súc, gia cầm tiếp tục duy trì ổn định và trở thành ngành quan trọng trong sản xuất nông nghiệp địa phương chiếm tỷ trọng 37,64% trong tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp. Từ một huyện thuần nông, Thuận Bắc đã có bước phát triển vượt bậc, cơ cấu ngành kinh tế đang có sự chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp. Nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp, nhà máy được hình thành, sản xuất ổn định. Tiềm năng lợi thế  mới về phát triển ngành năng lượng, nhất là năng lượng sạch về điện gió và điện mặt trời được phát huy hiệu quả bước đầu. Đến nay, trên địa bàn huyện có 08 dự án điên năng lượng tái tạo hoàn thành, với công suất 857 MW và đã hòa vào lưới điện Quốc gia 664 MW.Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, đã giải quyết được cơ bản các vấn đề bức thiết của địa phương;  các chính sách an sinh xã hội đã thực hiện đầy đủ và kịp thời cho nhân dân.  Nét nổi bật là kết quả nhiệm vụ đột phá công tác giảm nghèo bền vững của huyện đạt vượt chỉ tiêu đề ra. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 46,1% vào năm 2005 xuống còn 13,25% theo tiêu chí mới. Các nhiệm vụ y tế, giáo dục được chú trọng thực hiện và ngày càng được nâng cao. Toàn huyện đã xây dựng được 13 trường đạt chuẩn quốc gia, 6/6 xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế; 31/31 thôn được công nhận Thôn Văn hoá cấp huyện. Song song với thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh luôn là nhiệm vụ then chốt và đã được các cấp ủy Đảng tập trung thực hiện. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở ngày càng được kiện toàn và phát huy hiệu quả. Tinh thần đoàn  kết trong Đảng được nâng cao. Trên tiến trình xây dựng và phát triển, những  tiềm năng, lợi thế của Thuận Bắc hiện có hôm nay đang rất cần được phát huy khơi dậy. Để thực hiện điều đó, trong thời gian đến  Đảng bộ và chính quyền huyện Thuận Bắc đang nỗ lực và có những bước đi vững chắc, năng động sáng tạo, dám nghỉ dám làm, sẳn sàng đồng hành cùng nhà doanh nghiệp, khai thác có hiệu quả tiềm năng thế mạnh của địa phương để phát triển mạnh về công nghiệp, dịch vụ, du lịch; tăng cường quản lý và sử dụng có hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, đảm bảo an sinh  xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bảo đảm quốc phòng-an ninh, nhằm góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

     Những thành quả  mà huyện Thuận Bắc đã có được như hôm nay, là kết quả của tinh thần đoàn kết, phấn đấu vượt khó vươn lên của toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân, với niềm kháo khao cháy bỏng của một huyện đang còn sức trẻ, cùng với sự quan tâm hỗ trợ của các cấp, các ngành, các thành phần kinh tế, tin tưởng rằng trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong huyện sẽ gặt hái nhiều thành quả hơn  nữa trên tiến trình xây quê hương Thuận Bắc ngày càng phát triển bền vững.

Tin liên quan

Tin mới nhất

UBND XÃ CÔNG HẢI: HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG...(13/06/2024 10:01 SA)

ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA TỈNH UỶ LÀM VIỆC VỚI HUYỆN UỶ THUẬN BẮC: KIỂM TRA KẾT QUẢ 10 NĂM THỰC HIỆN CHỈ...(12/06/2024 7:54 SA)

XÃ CÔNG HẢI: TỔ CHỨC LỄ RA QUÂN “CHIẾN DỊCH THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN HÈ VÀ HƯỞNG ỨNG THÁNH HÀNH...(12/06/2024 2:01 CH)

Thuận Bắc: Nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024(11/06/2024 3:01 CH)

Thuận Bắc: 6 tháng đầu năm 2024, giải quyết việc làm cho 858 lao động(11/06/2024 9:50 SA)

9 người đang online
°