TB Kế hoạch đánh giá chương trình hành động trước khi xem xét bổ nhiệm lại cán bộ quản lý trường học trực thuộc UBND huyện, năm học 2023 - 2024

Đăng ngày 25 - 09 - 2023
Lượt xem: 45
100%

 


TB-KH-danh-gia-CTHD-truoc-khi-bo-nhiem-05-truong-hop(19.09.2023_12h06p39)_signed.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Quyết định ban hành Quy định về công tác Thi đua, Khen thưởng trên địa bàn huyện Thuận Bắc(12/06/2024 8:09 SA)

QUYẾT ĐỊNH Giải quyết khiếu nại của ông Đinh Hiến (lần đầu)(24/05/2024 8:25 SA)

KẾ HOẠCH Sơ tuyển tiếp nhận vào làm công chức cơ quan hành chính thuộc Ủy ban nhân dân huyện năm...(22/05/2024 2:46 CH)

Phê duyệt kết quả tuyển dụng đối với thí sinh dự tuyển công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân...(26/04/2024 8:44 SA)

Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức cấp xã...(17/04/2024 2:54 CH)

33 người đang online
°