TB Kế hoạch đánh giá chương trình hành động trước khi xem xét bổ nhiệm lại cán bộ quản lý trường học trực thuộc UBND huyện, năm học 2023 - 2024

Đăng ngày 25 - 09 - 2023
Lượt xem: 35
100%

 


TB-KH-danh-gia-CTHD-truoc-khi-bo-nhiem-05-truong-hop(19.09.2023_12h06p39)_signed.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Về việc công bố tài liệu tham khảo, nghiên cứu phục vụ kiểm tra, sát hạch tiếp nhận viên chức vào...(10/11/2023 10:08 SA)

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự sát hạch tiếp nhận công chức cấp xã vào làm viên chức các đơn...(10/11/2023 10:06 SA)

công bố tài liệu tham khảo, nghiên cứu phục vụ kiểm tra, sát hạch tiếp nhận công chức cấp xã vào...(10/11/2023 10:03 SA)

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự sát hạch tiếp nhận viên chức vào làm công chức cấp xã trên địa...(10/11/2023 10:00 SA)

Thông báo xét tuyển công chức cấp xã năm 2023 đối với chức danh Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự(16/10/2023 9:34 SA)

6 người đang online
°