đánh giá chương trình hành động trước khi xem xét bổ nhiệm lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân huyện

Đăng ngày 03 - 07 - 2023
Lượt xem: 73
100%

 


KH-danh-gia-CTHD-lanh-dao-cac-co-quan-don-vi-thuoc-huyen-1-(27.06.2023_14h52p32)_signed.pdf | TB-KH-danh-gia-CTHD-truoc-khi-bo-nhiem(29.06.2023_14h39p50)_signed.pdf | PHU-LUCTHD-bo-nhiem-lanh-dao-cac-co-quan-don-vi-1- (2).doc

Tin liên quan

Thông báo xét tuyển công chức cấp xã năm 2023 đối với chức danh Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự(16/10/2023 9:34 SA)

công khai báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư: Trạm 110kV Khu công nghiệp...(13/10/2023 1:36 CH)

Về việc thu hồi đất của hộ ông (bà) Chamaléa Thị Đến đang sử dụng tại xã Phước Chiến khi Nhà nước...(25/09/2023 4:26 CH)

báo cáo triển khai thực hiện nâng chất lượng, hiệu quả triển khai thực hiện Dịch vụ công trực...(25/09/2023 4:05 CH)

Sơ tuyển tiếp nhận vào làm công chức cơ quan hành chính thuộc Ủy ban nhân dân huyện năm 2023(02/08/2023 3:30 CH)

Tin mới nhất

Về việc công bố tài liệu tham khảo, nghiên cứu phục vụ kiểm tra, sát hạch tiếp nhận viên chức vào...(10/11/2023 10:08 SA)

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự sát hạch tiếp nhận công chức cấp xã vào làm viên chức các đơn...(10/11/2023 10:06 SA)

công bố tài liệu tham khảo, nghiên cứu phục vụ kiểm tra, sát hạch tiếp nhận công chức cấp xã vào...(10/11/2023 10:03 SA)

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự sát hạch tiếp nhận viên chức vào làm công chức cấp xã trên địa...(10/11/2023 10:00 SA)

Thông báo xét tuyển công chức cấp xã năm 2023 đối với chức danh Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự(16/10/2023 9:34 SA)

70 người đang online
°