KẾ HOẠCH Đánh giá chương trình hành động trước khi xem xét bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện

Đăng ngày 25 - 07 - 2023
Lượt xem: 64
100%

 


KH-danh-gia-CTHD-Pho-Chanh-VP-HDND-va-UBND-huyen(20.07.2023_08h52p08)_signed.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Quyết định ban hành Quy định về công tác Thi đua, Khen thưởng trên địa bàn huyện Thuận Bắc(12/06/2024 8:09 SA)

QUYẾT ĐỊNH Giải quyết khiếu nại của ông Đinh Hiến (lần đầu)(24/05/2024 8:25 SA)

KẾ HOẠCH Sơ tuyển tiếp nhận vào làm công chức cơ quan hành chính thuộc Ủy ban nhân dân huyện năm...(22/05/2024 2:46 CH)

Phê duyệt kết quả tuyển dụng đối với thí sinh dự tuyển công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân...(26/04/2024 8:44 SA)

Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức cấp xã...(17/04/2024 2:54 CH)

14 người đang online
°