KẾ HOẠCH Đánh giá chương trình hành động trước khi xem xét bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện

Đăng ngày 25 - 07 - 2023
Lượt xem: 53
100%

 


KH-danh-gia-CTHD-Pho-Chanh-VP-HDND-va-UBND-huyen(20.07.2023_08h52p08)_signed.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Về việc công bố tài liệu tham khảo, nghiên cứu phục vụ kiểm tra, sát hạch tiếp nhận viên chức vào...(10/11/2023 10:08 SA)

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự sát hạch tiếp nhận công chức cấp xã vào làm viên chức các đơn...(10/11/2023 10:06 SA)

công bố tài liệu tham khảo, nghiên cứu phục vụ kiểm tra, sát hạch tiếp nhận công chức cấp xã vào...(10/11/2023 10:03 SA)

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự sát hạch tiếp nhận viên chức vào làm công chức cấp xã trên địa...(10/11/2023 10:00 SA)

Thông báo xét tuyển công chức cấp xã năm 2023 đối với chức danh Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự(16/10/2023 9:34 SA)

11 người đang online
°