góp ý đối với hồ sơ dự thảo Nghị quyết của UBTVQH về trình tự cử tri bãi nhiệm đại biểu HĐND

Đăng ngày 08 - 05 - 2023
Lượt xem: 79
100%

 


CV-gop-y-du-thao-NQ-cu-tri-t4-2023(05.05.2023_15h18p26)_signed.pdf | CV-SNV.pdf | d15de51c7a07112dDu-thao-lay-y-kien_Nghi-quyet-cu-tri-bai-nhiem-Dai-bieu-HDND-476.pdf | f2f007022ed1fccdTo-trinh-Chinh-phu_DT-lay-y-kien_Nghi-quyet-cu-tri-bai-nhiem-Dai-bieu-HDND-355.pdf | a6b6d21d7813adPhu-luc-kem-theo_-DT-Nghi-quyet-cu-tri-bai-nhiem-dai-bieu-HDND-588.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

V/v báo cáo kết quả thực hiện và gửi hồ sơ đề nghị công nhận đơn vị điển hình về phong trào toàn...(26/09/2023 2:16 CH)

Về việc thu hồi đất của hộ ông (bà) Chamaléa Thấp đang sử dụng tại xã Phước Chiến khi Nhà nước...(26/09/2023 8:12 SA)

Về việc thu hồi đất của hộ ông (bà) Pinăng Thị Điêu đang sử dụng tại xã Phước Chiến khi Nhà nước...(26/09/2023 8:09 SA)

Về việc thu hồi đất của hộ ông (bà) Chamaléa Thị Đến đang sử dụng tại xã Phước Chiến khi Nhà nước...(25/09/2023 4:26 CH)

báo cáo triển khai thực hiện nâng chất lượng, hiệu quả triển khai thực hiện Dịch vụ công trực...(25/09/2023 4:05 CH)

107 người đang online
°