góp ý đối với hồ sơ dự thảo Nghị quyết của UBTVQH về trình tự cử tri bãi nhiệm đại biểu HĐND