V/v chấn chỉnh và thực hiện nghiêm túc triển khai nhập, cập nhật dữ liệu vào phần mềm cán bộ, công chức, viên chức.

Đăng ngày 04 - 05 - 2023
Lượt xem: 66
100%

 


CV-khan-truong-lam-CCCD-t4-2023-2023(27.04.2023_15h45p18)_signed.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

V/v báo cáo kết quả thực hiện và gửi hồ sơ đề nghị công nhận đơn vị điển hình về phong trào toàn...(26/09/2023 2:16 CH)

Về việc thu hồi đất của hộ ông (bà) Chamaléa Thấp đang sử dụng tại xã Phước Chiến khi Nhà nước...(26/09/2023 8:12 SA)

Về việc thu hồi đất của hộ ông (bà) Pinăng Thị Điêu đang sử dụng tại xã Phước Chiến khi Nhà nước...(26/09/2023 8:09 SA)

Về việc thu hồi đất của hộ ông (bà) Chamaléa Thị Đến đang sử dụng tại xã Phước Chiến khi Nhà nước...(25/09/2023 4:26 CH)

báo cáo triển khai thực hiện nâng chất lượng, hiệu quả triển khai thực hiện Dịch vụ công trực...(25/09/2023 4:05 CH)

80 người đang online
°