HUYỆN THUẬN BẮC HỌP BAN BIÊN TẬP TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023

Đăng ngày 23 - 03 - 2023
Lượt xem: 209
100%

Thực hiện quy chế làm việc của Ban Biên tập Trang thông tin điện tử (TTĐT) huyện, Sáng ngày 21/3/2023, Ban biên tập Trang TTĐT huyện tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình hoạt động trong năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Đặng Ngọc Minh Quang – Phó chủ tịch UBND huyện, kiêm trưởng Ban biên tập Trang TTĐT huyện chủ trì cuộc họp;

 

Trong thời gian qua được sự quan tâm chỉ đạo của các ngành, các cấp nên hoạt động Trang thông tin điện tử huyện đang ngày một hoàn thiện và hoạt động ổn định, đăng tải kịp thời các thông tin quan trọng trong công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo huyện, kịp thời phục vụ việc truy cập thông tin của các tổ chức, cá nhân. Giao diện trang thông tin điện tử huyện đã được nâng cấp theo phiên bản mới, các nội dung trên trang đầy đủ các thông tin, các chuyên mục. Ban biên tập thường xuyên được kiện toàn nhằm đảm bảo cho việc quản lý và vận hành hoạt động của Trang thông tin điện tử. Khả năng ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào hoạt động của cơ quan nhà nước của CBCC, VC huyện ngày càng thông thạo, hiệu quả công việc cao, giảm chi phí và đơn giản hóa các thủ tục hành chính (TTHC) cho tổ chức, cá nhân. Các cơ quan, đơn vị đều chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về hoạt động của trang thông tin điện tử theo Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ; Thông tư số 09/2014/TTBTTTT ngày 19/8/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội. Trong năm 2022 không có trường hợp nào bị sai phạm về vấn đề cung cấp thông tin và đăng tải văn bản Mật lên trang thông tin điện tử huyện. Năm 2022 tính thời điểm từ ngày 01/01/2022 đến ngày 15/12/2022 trang thông tin điện tử đã đăng tải được 265 tin/bài thuộc các lĩnh vực. tổng số Hồ sơ xử lý trực tuyến 454 bộ trên tổng số hồ sơ giải quyết của toàn huyện là 25.205 bộ. 454 tài khoản của người dân sử dụng DVCTT. Chiếm tỷ lệ 50%.Tỷ lệ người dân tham gia đánh giá mức độ hài lòng DVCTT: 95% Trong năm, Ủy ban nhân dân huyện chưa nhận được phản ánh, kiến nghị nào của các cá nhân, tổ chức về giải quyết TTHC cũng như thái độ, tác phong làm việc của cán bộ công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện. Tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước đạt khoảng 95% ( trừ văn bản mật), tăng 10%  so với năm 2021; tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước đạt 98,4%; tỷ lệ cán bộ công chức sử dụng phần mềm trong giải quyết công việc đạt 100%. Số lượng văn bản đến được chuyển hoàn toàn trên môi trường mạng, tổng số văn bản đến: 9.093/10.593 đạt 85.8%. Các hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý theo hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008. Số bộ thủ tục hành chính cập nhật ổn định theo đúng quy định 274 bộ TTHC thuộc các lĩnh vực, đồng thời đã tích hợp 274 bộ TTHC lên cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.

Trong năm 2023, để hoạt động của Trang thông tin điện tử huyện phát huy có hiệu quả, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chính trị, KT-XH, quốc phòng – an ninh trên địa bàn. Ban biên tập đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm đó là: Tăng cường công tác tuyên truyền trên trang thông tin điển tử huyện. Trong đó nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và địa phương trong việc đẩy mạnh các hoạt động cung cấp tin/bài trên trang thông tin điện tử huyện. Nâng cao chất lượng tin bài, hình ảnh trên Trang thông tin điện tử huyện. Cập nhật kịp thời hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành của huyện lên Trang thông tin điện tử.  Cập nhật đầy đủ các bộ thủ tục hành chính lên trang thông tin điện tử huyện; Tiếp tục tranh thủ sự hổ trợ, giúp đỡ về chuyên môn và sự cố về kỹ thuật của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh./.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thuận Bắc: Tăng cường triển khai cài đặt ứng dụng VssID-BHXH số và triển khai cập nhật bổ sung...(05/06/2024 10:21 SA)

TUỔI TRẺ THUẬN BẮC RA QUÂN “NGÀY THỨ 7 TÌNH NGUYỆN HỖ TRỢ NHÂN DÂN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DỊCH VỤ...(24/05/2024 9:21 SA)

TUỔI TRẺ THUẬN BẮC RA QUÂN “NGÀY THỨ 7 TÌNH NGUYỆN HỖ TRỢ NHÂN DÂN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DỊCH VỤ...(21/05/2024 8:42 SA)

MỖI NGÀY LÀM MỘT VIỆC TỐT VÌ NHÂN DÂN(13/05/2024 8:41 SA)

Thuận Bắc: Triển khai kế hoạch thực hiện chuyển đổi số năm 2024 trên địa bàn huyện (03/05/2024 2:20 CH)

26 người đang online
°