Thuận Bắc: Tổng diện tích gieo trồng vụ Mùa năm 2023 đạt 4.062 ha

Đăng ngày 26 - 10 - 2023
Lượt xem: 38
100%

Theo báo cáo của UBND huyện Thuận Bắc. Tổng diện tích gieo trồng vụ Mùa năm 2023 đạt 4.062 ha/4.023 ha, đạt 101% so với KH, trong đó: cây lúa 2.940 ha, còn lại là các cây rau màu khác. Hiện nay, các loại cây trồng sinh trưởng phát triển bình thường, cây lúa đang ở trong giai đoạn mạ - đẻ nhánh; phòng phối hợp với các đơn vị chuyên môn, UBND các xã theo dõi, hướng dẫn bà con nông dân chăm sóc cây trồng. Ngoài ra, trong tháng 10, huyện cũng đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng: tổng diện tích thực hiện chuyển đổi 21,4 ha/20,8 ha, đạt 103% so với KH; trong đó, chuyển đổi cây trồng trên đất lúa 12,1 ha, chuyển đổi cây trồng trên đất màu 9,3 ha;

 

Tin liên quan

Tin mới nhất

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CHUYỂN GIAO TIẾN BỘ KỸ THUẬT, MÔ HÌNH TRONG SẢN XUẤT NÔNG, LÂM, NGƯ NGHIỆP(10/11/2023 3:09 CH)

UBND XÃ CÔNG HẢI TRIỂN KHAI VÀ THỰC HIỆN GIẢI NGÂN DỰ ÁN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM...(03/11/2023 4:44 CH)

HỘI NÔNG DÂN HUYỆN THUẬN BẮC THAM GIA HỘI THI NHÀ NÔNG ĐUA TÀI TỈNH NINH THUẬN NĂM 2023(01/11/2023 5:03 CH)

UBND XÃ CÔNG HẢI, NÔNG DÂN THU HOẠCH LÚA VỤ HÈ THU NĂM 2023(15/09/2023 1:46 CH)

UBND XÃ PHỐI HỢP VỚI TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN THUẬN BẮC BẾ...(14/07/2023 4:39 CH)

38 người đang online
°