Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thuận Bắc triển nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023

Đăng ngày 26 - 10 - 2023
Lượt xem: 63
100%

Chiều ngày 19/10, Ban đại diện Hội đồng quản trị (BĐD-HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Về dự Hội nghị có đồng chí Lê Minh Lộc - Phó Giám đốc phụ trách chi nhánh NHCSXH tỉnh.

 

Trong 9 tháng năm 2023, BĐD-HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã chủ động bám sát Nghị quyết của BĐD-HĐQT, văn bản chỉ đạo của Ngân hàng cấp trên và Huyện ủy - HĐND - UBND huyện để thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng đã đề ra; tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, giải ngân kịp thời các chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng, đáp ứng nhu cầu vốn hoạt động sản xuất kinh doanh cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách, góp phần tích cực vào việc giải quyết các vấn đề an sinh xã hội trên địa bàn huyện. Theo đó, doanh số cho vay 09 tháng đầu năm đạt 109,6 tỷ đồng, giúp cho 203 hộ nghèo, 139 hộ cận nghèo, 668 hộ mới thoát nghèo vay vốn; thực hiện duy trì, tạo việc làm cho 154 lao động; hỗ trợ cho 17 lượt hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn vay vốn cho sinh viên đi học; giải ngân cho 291 lượt hộ gia đình sinh sống tại vùng khó khăn để đầu đầu tư phát triển sản xuất; giúp cho 822 lượt hộ vay vốn để xây dựng các công trình nước sạch và công trình nhà vệ sinh hợp chuẩn, 197 hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo được tiếp cận nguồn vốn vay chuyển đổi nghề theo NĐ số 28,... các hoạt động giao dịch xã đã tạo thuận lợi cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận tín dụng, tiết giảm chi phí, thực hiện quy chế dân chủ, công khai, minh bạch và tăng cường sự giám sát của chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị xã hội trong việc thực thi tín dụng chính sách xã hội.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tham gia góp ý, trao đổi thảo luận tập trung vào các vấn đề như: Công tác phối hợp giữa NHCSXH và các hội, đoàn thể; thực hiện công tác kiểm tra giám sát và nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn xã đặc biệt là những Tổ TK&VV có chất lượng tín dụng chưa ổn định phát sinh gia tăng nợ xấu góp phần nâng cao chất lượng công tác tín dụng chính sách trên địa bàn; giải pháp huy động số hộ vay vốn tham gia gửi tiết kiệm,...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Minh Lộc - Phó Giám đốc phụ trách chi nhánh NHCSXH tỉnh đánh giá cao công tác tham mưu, chủ động của Phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện, các thành viên trong Ban đại diện, các tổ chức chính trị huyện đã làm tốt công tác phối hợp trong triển khai thực hiện chính sách tín dụng qua đó giúp huyện duy trì ổn định và đảm bảo công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, đồng chí đề nghị BĐD-HĐQT NHCSXH huyện tiếp tục tham mưu cho UBND huyện hàng năm, cân đối ngân sách trình Hội đồng nhân dân xem xét, bố trí phân bổ nguồn vốn uỷ thác chuyển sang NHCSXH để thực hiện cho vay vốn các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Chủ tịch UBND các xã chỉ đạo bộ phận có liên quan điều tra, rà soát, xác định, bổ sung và xác nhận đối tượng thụ hưởng tín dụng chính sách xã hội kịp thời làm cơ sở để NHCSXH cho vay; chỉ đạo các Hội, đoàn thể nâng cao vai trò, trách nhiệm trong hoạt động tín dụng chính sách xã hội, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cơ sở, tuyệt đối không để phát sinh tiêu cực, hướng dẫn người vay sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả, trả nợ, lãi ngân hàng đầy đủ đúng hạn. Thực hiện tốt việc huy động, quản lý và sử dụng nguồn vốn theo quy định; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, công tác đào tạo, tập huấn để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Bám sát các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao để triển khai kịp thời, nâng cao hiệu quả và chất lượng tín dụng, tích cực đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, nợ quá hạn, đặc biệt tại các đơn vị có tỷ lệ nợ quá hạn cao. Phối hợp với các cơ quan truyền thông của huyện tuyên truyền sâu rộng chủ trương của Đảng, Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện triển khai thực hiện chỉ tiêu kế...(27/02/2024 3:56 CH)

Đẩy mạnh giải ngân cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn(22/02/2024 10:50 SA)

Hoạt động ủy thác góp phần chuyển tải kịp thời vốn tín dụng chính sách đến với đối tượng thụ hưởng(22/02/2024 10:48 SA)

VAI TRÒ CỦA TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TRONG CỦNG CỐ KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC VIỆT NAM(21/02/2024 8:57 SA)

Xã Phước Chiến tăng trưởng nguồn vốn tín dụng chính sách trong năm 2023(20/02/2024 3:13 CH)

19 người đang online
°