Thuận Bắc: Giải ngân 1,61 tỷ đồng, giúp nông dân phát triển kinh tế chăn nuôi

Đăng ngày 20 - 10 - 2023
Lượt xem: 85
100%

Từ đầu năm 2023 đến nay, Hội nông dân huyện Thuận Bắc đã vận động, tuyên truyền nông dân địa phương tham gia các mô hình chăn nuôi phát triển kinh tế gia đình.

 

Qua cuộc vận động có 63 hộ trên địa bàn 6 xã tham gia. Từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, đã giải ngân 1,61 tỷ đồng cho 63 hộ gồm các dự án: Chăn nuôi Heo đen bản địa tại 3 xã (Bắc Sơn; Phước Kháng; Bắc Phong) và Nuôi bò vỗ béo. Trong đó; dự án nuôi bò vỗ béo 27 hộ/820 triệu đồng tại 2 xã (Lợi Hải và Bắc Phong). Nhờ đó, giúp nông dân từng bước phát triển kinh tế chăn nuôi, ổn định cuộc sống. Thời gian tới Hội Nông dân huyện Thuận Bắc tiếp tục xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả, vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế trong nông nghiệp, đồng thời triển khai thực hiện giải ngân kịp thời các nguồn vốn giúp nông dân địa phương có điều kiện trồng trọt, chăn nuôi, tăng thu nhập, góp phần đạt các tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Đẩy mạnh giải ngân cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn(22/02/2024 10:50 SA)

Hoạt động ủy thác góp phần chuyển tải kịp thời vốn tín dụng chính sách đến với đối tượng thụ hưởng(22/02/2024 10:48 SA)

VAI TRÒ CỦA TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TRONG CỦNG CỐ KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC VIỆT NAM(21/02/2024 8:57 SA)

Xã Phước Chiến tăng trưởng nguồn vốn tín dụng chính sách trong năm 2023(20/02/2024 3:13 CH)

Năm 2023 xã Phước Kháng duy trì không phát sinh nợ xấu từ vốn tín dụng chính sách(20/02/2024 3:09 CH)

107 người đang online
°