UBND XÃ CÔNG HẢI PHỐI HỢP VỚI VĂN PHÒNG UBND HUYỆN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN CHÍNH SÁCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DTTS VÀ MN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THUẬN BẮC NĂM 2023

Đăng ngày 19 - 10 - 2023
Lượt xem: 81
100%

Thực hiện Kế hoạch số 582/KH-VPUB ngày 03/10/2023 của Văn phòng UBND Huyện Thuận Bắc về tổ chức hội nghị tuyên truyền chính sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Thuận Bắc năm 2023, tổ chức 04 lớp, mỗi lớp 40 đại biểu, thành phần tham gia hội nghị là đại diện lãnh đạo UBND, Mặt trận và các đoàn thể, công chức phụ trách công tác dân tộc, Trưởng thôn, trưởng Ban công tác Mặt trận các thôn và người dân trên địa bàn 05 thôn( Suối vang, Suối Giéng, Xóm Đèn, Ba Hồ, Kà Rôm) của xã Công Hải; thời gian tổ chức hội nghị tuyên truyền từ ngày 17/10 đến 19/10/2023.

 

Hội nghị tuyên truyền nhằm phát huy vai trò quản lý, thống nhất nội dung tổ chức triển khai thực hiện các chính sách từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ, thông tin truyền thông về Chương trình để người dân trên địa bàn thụ hưởng Chương trình nắm bắt được các nội dung, chính sách từ Chương trình, qua đó phát huy được vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ giữa các các ban, ngành đoàn thể trong công tác tuyên truyền phổ biến chương trình đến người dân vùng đồng bào DTTS và miền núi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn năm 2021- 2030 và các văn bản có liên quan; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của xã hội, cộng đồng và người dân vùng đồng bào DTTS và miền núi thực hiện có hiệu quả các dự án, chương trình được thụ hưởng, nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm hộ nghèo, cận nghèo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Tại hội nghị bà con tham dự được nghe đồng chí Bạch Văn Dương - Phó Ban Dân tộc tỉnh Ninh Thuận, báo cáo viên hội nghị đã phổ biến, tuyên truyền các chính sách từ việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 của Trung ương, của tỉnh; Tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng, tham gia đóng góp ý kiến trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Các lớp hội nghị tuyên truyền đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương và được đông đảo bà con Nhân dân đến tham dự đúng thành phần, qua đó góp phần thực hiện có hiệu quả việc tuyên truyền phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nội dung tuyên truyền còn theo hướng thảo luận, có liên quan đến việc quản lý, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình, từ đó cán bộ các hội, đoàn thể và người dân tham gia hội nghị đã hiểu rõ hơn và nắm bắt được các nội dung, chính sách từ Chương trình./.

Tin liên quan

Thuận Bắc: Tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm và định hướng nghề nghiệp cho quân nhân xuất ngũ.(02/02/2024 11:59 SA)

Xã Bắc Phong tổ chức viếng Đài liệt sỹ nhân dịp tết cổ truyền năm 2024(29/01/2024 2:49 CH)

UBND xã Lợi Hải tổ chức hội nghị cán bộ, công chức năm 2024 (09/01/2024 2:13 CH)

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC- NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2024(05/01/2024 9:29 SA)

BAN THƯỜNG VỤ - THƯỜNG TRỰC HUYỆN UỶ THUẬN BẮC VÀ CÁN BỘ, CHIẾN SĨ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG HUYỆN DÂNG...(22/12/2023 10:27 SA)

Tin mới nhất

THUẬN BẮC TỔ CHỨC LỄ GIAO NHẬN QUÂN NĂM 2024(26/02/2024 9:56 SA)

HUYỆN THUẬN BẮC PHÁT DỘNG “TẾT TRỒNG CÂY” ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN BÁC HỒ, NĂM 2024(23/02/2024 2:08 CH)

Thuận Bắc triển khai kế hoạch đẩy mạnh công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và tăng cường các hoạt...(21/02/2024 10:50 SA)

Chi đoàn Thanh niên NHCSXH huyện thăm tặng quà em đỡ đầu(20/02/2024 2:56 CH)

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện họp mặt đầu Xuân và triển khai nhiệm vụ trọng tâm sau tết...(20/02/2024 2:51 CH)

45 người đang online
°