Gia hạn nợ trong hệ thống Ngân hàng chính sách xã hội

Đăng ngày 12 - 10 - 2023
Lượt xem: 52
100%

Ngày 15/9/2023, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) ban hành Quy định gia hạn nợ trong hệ thống NHCSXH theo Quyết định 54/QĐ-HĐQT; cùng ngày, Tổng Giám đốc NHCSXH đã ban hành Văn bản 7442/NHCS-TDNN ngày 15/9/2023 về việc thực hiện Gia hạn nợ trong hệ thống NHCSXH theo Quyết định số 54/QĐ-HĐQT.

 

1. Điều kiện gia hạn nợ
     - Khách hàng được xem xét gia hạn nợ khi có đủ các điều kiện sau:
     * Khách hàng thuộc đối tượng được vay vốn theo quy định, sử dụng vốn vay đúng mục đích.
     * Khách hàng gặp khó khăn về tài chính do nguyên nhân khách quan dẫn đến khách hàng chưa trả được nợ theo thời hạn đã cam kết.

2. Nguyên nhân khách quan được xem xét gia hạn nợ
     - Khách hàng không bị thiệt hại về vốn, tài sản nhưng gặp khó khăn về tài chính chưa trả được nợ đúng theo thời hạn đã cam kết do các nguyên nhân khách quan sau:
     * Các loại thiên tai theo quy định của pháp luật về phòng, chống thiên tai; địch họa, hỏa hoạn; các dịch bệnh liên quan tới vật nuôi và cây trồng xảy ra làm ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng.
     * Nhà nước thay đổi chính sách làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của khách hàng: không còn nguồn cung cấp nguyên vật liệu; mặt hàng sản xuất, kinh doanh bị cấm, hạn chế theo quy định của pháp luật; khách hàng phải thực hiện việc chuyển đổi sản xuất, kinh doanh theo quyết định của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
     * Tác động của tình hình kinh tế - xã hội, dịch bệnh làm ảnh hưởng đến việc làm và thu nhập của khách hàng: mất việc làm, chưa có việc làm ổn định, chưa nhận được tiền công, tiền lương, tiền bán sản phẩm.
     * Khách hàng là cá nhân hoặc có thành viên khác trong hộ gia đình bị ốm đau, tai nạn.
     - Khách hàng chưa thu hoạch được sản phẩm, thời gian thu hoạch sản phẩm bị kéo dài so với dự kiến hoặc chưa tiêu thụ được sản phẩm.
     - Các nguyên nhân khác quy định tại Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (nếu có).

3. Thời gian gia hạn nợ
     - Thời gian gia hạn nợ được tính từ ngày đến hạn trả nợ cuối cùng của khoản vay.
     - Thời gian gia hạn nợ của từng chương trình tín dụng do Tổng Giám đốc NHCSXH quy định cụ thể, nhưng tối đa là 12 tháng đối với các khoản cho vay ngắn hạn và tối đa 1/2 thời hạn cho vay đối với các khoản cho vay trung và dài hạn (tính theo thời gian cho vay ban đầu khi ký kết vay vốn), trừ các trường hợp Thủ tướng Chính phủ có quy định riêng (nếu có).
     - Khách hàng có thể được gia hạn nợ một hay nhiều lần đối với một khoản vay. Căn cứ vào nguyên nhân khách quan, điều kiện trả nợ của khách hàng, NHCSXH xem xét quyết định thời gian gia hạn nợ từng lần cho khách hàng, nhưng tổng thời gian gia hạn nợ các lần không vượt quá thời gian quy định.
     - Tổng Giám đốc ủy quyền cho Giám đốc NHCSXH nơi cho vay quyết định gia hạn nợ thì việc xem xét quyết định thời gian gia hạn nợ từng lần cho khách hàng do Giám đốc NHCSXH nơi cho vay thực hiện, nhưng tổng thời gian gia hạn nợ các lần không vượt quá thời gian quy định của từng chương trình tín dụng.

 Để biết thêm thông tin chi tiết, khách hàng có thể liên hệ với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thuận Bắc. Địa chỉ: thôn Ấn Đạt, xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận hoặc tại các điểm giao dịch của NHCSXH đặt tại UBND xã trên địa bàn huyện  (Điện thoại: 02593.625.359).

Tin liên quan

Tin mới nhất

Đẩy mạnh giải ngân cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn(22/02/2024 10:50 SA)

Hoạt động ủy thác góp phần chuyển tải kịp thời vốn tín dụng chính sách đến với đối tượng thụ hưởng(22/02/2024 10:48 SA)

VAI TRÒ CỦA TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TRONG CỦNG CỐ KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC VIỆT NAM(21/02/2024 8:57 SA)

Xã Phước Chiến tăng trưởng nguồn vốn tín dụng chính sách trong năm 2023(20/02/2024 3:13 CH)

Năm 2023 xã Phước Kháng duy trì không phát sinh nợ xấu từ vốn tín dụng chính sách(20/02/2024 3:09 CH)

41 người đang online
°