THỦ TỤC SỬA LỖI SAI SÓT TRONG HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH

Đăng ngày 13 - 12 - 2022
Lượt xem: 53
100%

 

Tên thủ tục: THỦ TỤC SỬA LỖI SAI SÓT TRONG HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH
Lĩnh vực: Tư pháp (Chứng thực)
Lệ phí: 10.000 đồng/trường hợp hợp đồng, giao dịch
Thời gian tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: Thời hạn giải quyết: Ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ, trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trà kết quả trong ngày làm việc tiếp theo.
Quy trình thủ tục: Bước 1: Người yêu cầu chứng thực nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện Thuận Bắc. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra giấy tờ trong hồ sơ yêu cầu chứng thực, chuyển ngay hồ sơ đến Bộ phận để xem xét giải quyết. Thời hạn giải quyết trong ngày làm việc. Bước 2: Phòng Tư pháp tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra việc sửa lỗi sai sót trong khi ghi chép, đánh máy, in hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực được thực hiện theo thỏa thuận bằng văn bản của các bên tham gia hợp đồng, giao dịch, nếu không làm ảnh hưởng đến quyền, nghĩa vụ của các bên và được thực hiện tại Phòng Tư pháp UBND cấp huyện đã chứng thực hợp đồng, giao dịch. Bước 3: Phòng Tư pháp gạch chân lỗi sai sót cần sửa, đóng dấu và ghi vào bên lề của hợp đồng, giao dịch nội dung đã sửa, họ tên, chữ ký của người sửa, ngày tháng năm sửa Bước 4: Người yêu cầu chứng thực nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
Thành phần nhận hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: + Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng của người yêu cầu chứng thực (xuất trình bản chính để đối chiếu); + Văn bản thỏa thuận về việc sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực + Hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực; + Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng trong trường hợp hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản đó (xuất trình bản chính để đối chiếu) b) Số lượng: 01 bộ
Thông tin liên hệ: Tên đơn vị: Phòng Tư pháp huyện Thuận Bắc Địa chỉ: Thôn Ấn Đạt - Lợi Hải - Thuận Bắc – Ninh Thuận
Các biểu mẫu (download):

Tin liên quan

Tin mới nhất

THỦ TỤC CHỨNG THỰC VĂN BẢN KHAI NHẬN DI SẢN(13/12/2022 12:23 SA)

THỦ TỤC CHỨNG THỰC VĂN BẢN THỎA THUẬN(13/12/2022 12:23 SA)

THỦ TỤC CHỨNG THỰC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH (13/12/2022 12:23 SA)

THỦ TỤC CHỨNG THỰC CHỮ KÝ TRONG CÁC GIẤY TỜ, VĂN BẢN(13/12/2022 12:23 SA)

THỦ TỤC CẤP BẢN SAO CÓ CHỨNG THỰC TỪ BẢN CHÍNH (13/12/2022 12:23 SA)

38 người đang online
°