THỦ TỤC CHỨNG THỰC CHỮ KÝ TRONG CÁC GIẤY TỜ, VĂN BẢN

Đăng ngày 13 - 12 - 2022
Lượt xem: 97
100%

 

Tên thủ tục: THỦ TỤC CHỨNG THỰC CHỮ KÝ TRONG CÁC GIẤY TỜ, VĂN BẢN
Lĩnh vực: Tư pháp (Chứng thực)
Lệ phí: 10.000 đồng/trường hợp
Thời gian tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: Thời hạn giải quyết: Ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ, trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trà kết quả trong ngày làm việc tiếp theo
Quy trình thủ tục: Bước 1: Người yêu cầu chứng thực chuẩn bị hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện và phải xuất trình các giấy tờ phục vụ việc chứng thực chữ ký người dịch. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ, chuyển ngay hồ sơ đến Bộ phận để xem xét giải quyết. Thời hạn giải quyết trong ngày làm việc. Bước 2: Phòng Tư pháp tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra giấy tờ do người yêu cầu chứng thực xuất trình, nếu thấy đủ giấy tờ theo quy định và giấy tờ, văn bản được dịch không thuộc các trường hợp giấy tờ, văn bản không được dịch để chứng thực chữ ký người dịch thì thực hiện chứng thực. Khi thực hiện chứng thực, người thực hiện chứng thực phải đối chiếu chữ ký của người dịch trên bản dịch với chữ ký mẫu trước khi thực hiện chứng thực; Trường hợp nghi ngờ chữ ký trên bản dịch so với chữ ký mẫu thì yêu cầu người dịch ký trước mặt Bước 3: + Ghi đầy đủ lời chứng chứng thực chữ ký người dịch theo mẫu quy định. + Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu của cơ quan thực hiện chứng thực và ghi vào sổ chứng thực. - Đối với giấy tờ văn bản có từ (02) hai trang trở lên thì ghi lời chứng vào trang cuối, nếu giấy tờ, văn bản có từ 02 (hai) tờ trở lên thì phải đóng dấu giáp lai. Bước 4: Người yêu cầu chứng thực nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
Thành phần nhận hồ sơ: Thành phần hồ sơ, bao gồm: Bản dịch và giấy tờ, văn bản cần dịch.
Thông tin liên hệ: Tên đơn vị: Phòng Tư pháp huyện Thuận Bắc Địa chỉ: Thôn Ấn Đạt - Lợi Hải - Thuận Bắc – Ninh Thuận
Các biểu mẫu (download):

ục hành chính Tư Pháp.doc

Tin liên quan

Tin mới nhất

THỦ TỤC CHỨNG THỰC VĂN BẢN KHAI NHẬN DI SẢN(13/12/2022 12:23 SA)

THỦ TỤC CHỨNG THỰC VĂN BẢN THỎA THUẬN(13/12/2022 12:23 SA)

THỦ TỤC CHỨNG THỰC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH (13/12/2022 12:23 SA)

THỦ TỤC CẤP BẢN SAO CÓ CHỨNG THỰC TỪ BẢN CHÍNH (13/12/2022 12:23 SA)

THỦ TỤC SỬA LỖI SAI SÓT TRONG HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH(13/12/2022 12:22 SA)

13 người đang online
°