THỦ TỤC CẤP BẢN SAO TỪ SỔ GỐC

Đăng ngày 13 - 12 - 2022
Lượt xem: 52
100%

 

Tên thủ tục: THỦ TỤC CẤP BẢN SAO TỪ SỔ GỐC
Lĩnh vực: Tư pháp (Chứng thực)
Lệ phí: Không
Thời gian tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: Thời hạn giải quyết: - Ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ, trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trà kết quả trong ngày làm việc tiếp theo. - Trong trường hợp yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc được gửi qua bưu điện thì thời hạn được thực hiện ngay sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo dấu bưu điện đến.
Quy trình thủ tục: Bước 1: Người yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc chuẩn bị hồ sơ nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện Thuận Bắc và phải xuất trình các giấy tờ phục vụ cho yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ, chuyển ngay hồ sơ đến Bộ phận để xem xét giải quyết. Thời hạn giải quyết trong ngày làm việc. Bước 2: Phòng Tư pháp tiếp nhận hồ sơ và căn cứ vào sổ gốc để cấp bản sao cho người yêu cầu. Bước 3: Trường hợp không tìm thấy sổ gốc hoặc trong sổ gốc không có thông tin về nội dung yêu cầu cấp bản sao thì có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho người yêu cầu. Bước 4: Người yêu cầu nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
Thành phần nhận hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: Trường hợp nộp trực tiếp thì xuất trình bản chính hoặc bản sao có chứng thực giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng. - Trường hợp người yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc gửi qua bưu điện thì phải gửi kèm theo bản sao có chứng thực giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng, phong bì dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận cho cơ quan, tổ chức cấp bản sao. b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thông tin liên hệ: Tên đơn vị: Phòng Tư pháp huyện Thuận Bắc Địa chỉ: Thôn Ấn Đạt - Lợi Hải - Thuận Bắc – Ninh Thuận
Các biểu mẫu (download):

ục hành chính Tư Pháp.doc

Tin liên quan

Tin mới nhất

THỦ TỤC CHỨNG THỰC VĂN BẢN KHAI NHẬN DI SẢN(13/12/2022 12:23 SA)

THỦ TỤC CHỨNG THỰC VĂN BẢN THỎA THUẬN(13/12/2022 12:23 SA)

THỦ TỤC CHỨNG THỰC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH (13/12/2022 12:23 SA)

THỦ TỤC CHỨNG THỰC CHỮ KÝ TRONG CÁC GIẤY TỜ, VĂN BẢN(13/12/2022 12:23 SA)

THỦ TỤC CẤP BẢN SAO CÓ CHỨNG THỰC TỪ BẢN CHÍNH (13/12/2022 12:23 SA)

28 người đang online
°