Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu
Ngày ban hành 15/11/2019
Trích yếu Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC trên lĩnh vực giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo,tiếp công dân, xử lý đơn và phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền giải quyết cua Chủ tịch UBND tỉnh nInh Thuận
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Ninh Thuận
Lĩnh vực
Loại văn bản Quyết định
Tài liệu đính kèm f |
40 người đang online
°