Danh bạ điện thoại các cơ quan

100%

                    DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CÁC CƠ QUAN

 

HUYỆN ỦY

1

Vũ Ngọc Đương

Bí thư Huyện ủy

02593.625040

2

Vũ Thị Thùy Trang

Phó Bí thư

02593.625046

 

Phạm Trọng Hùng

Phó Bí thư

02593.625029

3

Nguyễn Duy Liêm

Chánh Văn phòng

0909979055

4

Đậu Thị Tân

Phó Chánh văn phòng

0382615119

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

1

Phan Xuân Linh

Chủ tịch HĐND huyện

0914627706

2

Nguyễn Thị Thanh Thúy

Phó Ban pháp chế

0985300845

3

Katơr Thị Biệt

Phó Ban KTXH

0969240388

4

Taing Thị Nga

Phó Ban Dân tộc

0792202296

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

1

Phạm Trọng Hùng

Chủ tịch UBND huyện

0259.3625029

2

Trần Ngọc Bình

PCT. UBND huyện

0913 872 802

3

Đặng Ngọc Minh Quang

PCT. UBND huyện

0259 3500700

4

Lê Quân Sơn

CHT.BCH Quân sự huyện

0259.3625.083

5

Lê Quang Dũng

Trưởng công an huyện

0259.3625.014

6

Trần Minh Hùng

Chánh VP HĐND huyện

 037  3439  131

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

1

Lữ Phụng Trường

Chủ tịch

0683 625.050

2

Mai Thị Hà

Phó Chủ tịch

0259.3625086

VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY

1

Nguyễn Duy Liêm

Chánh Văn phòng

0909 979 055

2

Đậu Thị Tân

Phó Chánh văn phòng

038 261 5119

VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND

1

Trần Minh Hùng

Chánh VP HĐND huyện

0376469131

2

Võ Thị Mỹ Hòa

Phó chánh VP.HĐND-UBND

0259.3625029

CÁC BAN ĐẢNG

BAN TUYÊN  GIÁO HUYỆN ỦY

1

Ngô Thời Vụ

Trưởng ban

0984942401

2

Nguyễn Duy Liên

Phó Trưởng ban

0917445778

 

 

 

 

BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY

1

Nguyễn Xuân Hoàng

Trưởng ban

0984 942 401

2

Trương Văn Trí

Phó ban

0259 3625417

BAN DÂN DÂN HUYỆN ỦY

1

Lữ Phụng Trường

Trưởng ban

0259.3625050

2

Phạm Thị Lụm

Phó ban

0946042461

ỦY BAN KIỂM TRA

1

Phạm Duy Khương

Phó Chủ nhiệm

0909957577

 

 

 

 

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HUYỆN

1

Ngô Thời Vụ

Trưởng ban

0984 942 401

2

Phạm Xuân Tăng

Phó Giám đốc

0389 521 896

CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ KHỐI NHÀ NƯỚC

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

1

Châu Quốc Cường

Trưởng phòng

0906653314

2

Bùi Anh Thư

Phó Trưởng phòng

0916366903

 

 

 

 

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1

Trần Kim Tiên

Trưởng phòng

0968838009

2

Đạo Minh Hoàng

Phó Trưởng phòng

0259.3625170

PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG

1

Phạm Hữu Đức

 Trưởng phòng

0683625028

2

Phạm Văn Luyện

Phó Trưởng phòng

0259.3625028

 

 

 

 

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

1

Nguyễn Châu Cảnh

Trưởng phòng

0914 014 071

 

 

 

 

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

1

Huỳnh Ngọc Ngân

Trưởng phòng

0913 696 484

PHÒNG LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

1

Trần Công Long

Trưởng phòng

0259.3 507634

2

Lê Vương

Phó Trưởng phòng

0919 697 059

PHÒNG NỘI VỤ

1

Lê Duy Khoa

Trưởng phòng

0259.3625035

2

Huỳnh T Ngọc Dương

Phó Trưởng phòng

0259.3625035

PHÒNG TƯ PHÁP

1

Trần Thị Kim Thủy

Trưởng phòng

038  5212782

THANH TRA HUYỆN

1

Đỗ Nguyên Hải Đăng

Chánh Thanh tra

0906 994 479

2

Nguyễn Thị Xuân Nữ

Phó Chánh Thanh tra

0943 201 239

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1

Trần Thị Thu Hương

Trưởng phòng

0259.3500368

2

Mai Thị Hồng Hoa

Phó phòng

0914 879 469

 

CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC UBND HUYỆN

 

BAN QUẢN LÝ ĐỀ AN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

1

Trần Xuân Tình

Giám đốc

0907 357 249

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT NINH HẢI - THUẬN BẮC

1

Nguyễn Văn Khan

Phó Giám đốc

0259.03625 130

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

1

Đỗ Thị Hoài Thiện

Giám đốc

0987 149 614

2

Tô Văn Doanh

Phó Giám đốc

0942 053 530

HỘI ĐÔNG Y

1

Lê Bình

Chủ tịch

0919 529 645

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ

1

Huỳnh T Ngọc Châu

Chủ tịch

0945506845

2

Phạm Thành Văn

Phó Chủ tịch

0934194994

TRUNG TÂM VĂN HÓA -THỂ THAO  VÀ  ĐÀI TRUYỀN THANH HUYỆN

1

Nguyễn Nam

Giám đốc

0931 541 877

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC

THƯỜNG XUYÊN

1

Hồ Hữu Pha

Giám đốc

0918 573024

2

Huỳnh Kim Hưng

Phó Giám đốc

085 4748798

HỘI KHUYẾN HỌC

1

Lượng Phẩm

Phó chủ tịch

0944 623735

HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM/DIOXIN

1

Nguyễn Như Huỳnh

Chủ tịch

0961 044843

2

Nguyễn Duy Cảnh

Phó chủ tịch

038 929 0657

HỘI NGƯỜI TÙ YÊU NƯỚC

1

Trần Văn Chiến

Chủ tịch

0989 779614

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI

1

Nguyễn Phi Lê

Trưởng ban

0944157376

HỘI CỰU THANH NIÊN XUNG PHONG

1

Chamalea Doi

Chủ tịch

032715 0891

2

Doãn Đình Triển

Phó chủ tịch

035 2721509

 

CÁC ĐƠN VỊ NGÀNH DỌC

 

TRUNG TÂM Y TẾ

1

Nguyễn Thành Định

Giám đốc

0919045 546

2

Dương Tấn Khoán

Phó Giám đốc

0947786 538

3

Lê Thành Thoại

Phó Giám đốc

0918433900

BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ ĐẦU NGUỒN HỒ SÔNG TRÂU

1

Hoàng Long

Trưởng ban

0918935467

2

Tài Minh Việt

Phó ban

0913827427

TRẠM THỦY NÔNG

1

Dương Văn Vĩnh

Trạm Trưởng

0974267256

HẠT KIỂM LÂM HUYỆN

1

Trần Đức Hóa

Hạt trưởng

0913184128

2

Đạo Văn Sanh

Hạt phó

0918412231

THI HÁNH ÁN

1

Huỳnh Ngọc Huệ

Chi cục trưởng

0259.3625366

2

Lộ Phú Huynh

Chi cục phó

0259.36250366

TÒA ÁN

1

Trần Ngọc Tuấn

Chánh án

0259.3625067

2

Lâm Bách

Phó chánh án

0259.3625425

BẢO HIỂM XÃ HỘI

1

Lê Minh Thông

Giám đốc

0259.3625118

2

Huỳnh Minh Chung

Phó Giám đốc

0947070580

3

Trần Trung Đồng

Phó Giám đốc

0917445405

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

1

Đỗ Viết Hưng

Giám đốc

0259.3625328

2

Dương Công Trinh

Phó Giám đốc

0259.3625367

TRẠM KHUYẾN NÔNG

1

Đào Công Vụ

Trưởng trạm

0913829792

2

Hán Văn Thiện

Phó trạm

0943322971

CHI CỤC THỐNG KÊ

1

Trần Đình Linh Lan

Chi cục trưởng

0962903666

2

Đỗ Thị Phương Thảo

Chi cục phó

0914530177

 

KHỐI MẶT TRẬN - ĐOÀN THỂ

 

HUYỆN ĐOÀN

1

Đoàn Hữu Hoan

Bí thư

0909607690

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

1

Nguyễn Văn Lắm

Chủ tịch

0259.3625087

1

Nguyễn Thị Kim Trinh

Phó Chủ tịch

0919 854 155

HỘI NÔNG DÂN

1

Nguyễn Văn Lăng

Chủ tịch

0259.3625039

2

Nguyễn Hữu Nên

Phó Chủ tịch

0987851688

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ

1

Nguyễn Võ Phương Dung

Chủ tịch

0919170481

2

Nguyễn Thị  Thanh Thúy

Phó Chủ tịch

0985300845

3

Nguyễn Thị Thùy Trang

Phó Chủ tịch

0906374566

 

HỘI CỰU CHIẾN BINH

1

Nguyễn Thanh Hạnh

Chủ tịch

0919619409

2

Lê Văn Tự

Phó Chủ tịch

0918890105

ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC XÃ

UBND Xà BẮC PHONG

1

Nguyễn Văn Khoa

Bí thư

0984115810

2

Phạm Thái Sơn

Chủ tịch

0941344141

3

Nguyễn Văn Tiển

Phó chủ tịch

0396969437

UBND Xà BẮC SƠN

1

Tôn Long Dũng

Chủ tịch

0918 399 844

2

Châu Văn Nho

Phó chủ tịch

0259.3610017

 

 

 

 

UBND  XÃ LỢI HẢI

 

 

 

 

1

Võ Ngọc Phương

 Chủ tịch

0988345617

3

Phan Thị Kim Thoa

Phó Chủ tịch

0933450569

UBND XÃ CÔNG HẢI

1

Nguyễn Hửu Trí

Chủ tịch

0974707441

2

Hồ Hoàn Kiếm

Phó Chủ tịch

0914494041

UBND Xà PHƯỚC KHÁNG

1

Katơr Đượng

Bí thư

 

2

Chamaléa Hiêu

Chủ tịch

0332010176

3

Katơr Hiền

Phó chủ tịch

  033901657

UBND Xà PHƯỚC CHIẾN

1

Chamaléa Hiến

Bí Thư

0792329292

2

Chamaléa Thị Liếm

Chủ tịch

0986128265

2

Patâu a xá Ngoan

Phó chủ tịch

0838900106

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 người đang online
°