Thuận Bắc: Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội

Đăng ngày 11 - 06 - 2024
Lượt xem: 19
100%

Qua 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI trên địa bàn huyện Thuận Bắc, công tác triển khai tín dụng chính sách đã được ghi nhận, nhiều kết quả tích cực và đáng khích lệ, đã góp phần hiệu quả vào công cuộc giảm nghèo của huyện trong những năm qua.

 

         

Qua 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW. Nhìn chung, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên đã có sự nhận thức rõ hơn về vai trò, vị trí của hoạt động tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Ngay sau khi có Chỉ thị này, Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện, UBND huyện đã xây dựng chương trình hành động và Đảng ủy các xã đã ban hành Nghị quyết chuyên đề để chỉ đạo thực hiện đến toàn bộ cán bộ, đảng viên. Có thể khẳng định rằng, Chỉ thị của Đảng đã đi sâu vào cuộc sống và tạo nên tác động mạnh mẽ, tích cực đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện trong những năm qua. Bên cạnh đó, Huyện ủy, HĐND, UBND đã lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện việc tập trung các nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước vào NHCSXH; ưu tiên cân đối nguồn vốn ngân sách để thực hiện các chương trình mục tiêu, dự án tín dụng chính sách xã hội đồng thời tổ chức thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội gắn với thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu của huyện, đồng thời bố trí vốn nguồn lực hỗ trợ trực tiếp không hoàn lại cũng như ủy thác thông qua NHCSXH để cho vay, trong giai đoạn từ năm 2014 đến 30/4/2024  ngân sách địa phương đã chuyển 4.450 triệu đồng ủy thác qua NHCSXH, đến nay tổng nguồn vốn ủy thác đạt 4.670 triệu đồng. Tính đến 30/4/2024, tổng nguồn vốn Trung ương và địa phương giao NHCSXH huyện thực hiện quản lý đạt 434,4 tỷ đồng, tăng 328,8 tỷ đồng so với năm 2014, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 31,43%/năm, trong đó: Nguồn vốn NHCSXH Trung ương cấp: 418,1 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 96,25%/tổng nguồn vốn, tăng 320 tỷ đồng so với năm 2014. Nguồn vốn nhận ủy thác từ Ngân sách địa phương 16,4 tỷ đồng, chiếm 3,76% tổng nguồn vốn, trong đó: Nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh 11,7 tỷ đồng; ( Nguồn vốn ngân sách cấp huyện 4,670 tỷ đồng, (bắt đầu thực hiện từ 2014 khi có Chỉ thị 40), chiếm tỷ trọng 1,07% /tổng nguồn vốn. Nguồn vốn huy động tại địa phương được Trung ương cấp bù lãi suất: 56,1 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 12,9%/tổng nguồn vốn, tăng 52,1 tỷ đồng so với năm 2014.  Ngoài ra, Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã xây dựng được 06 Điểm giao dịch/tổng số 06 xã trên toàn huyện.Tại các Điểm giao dịch xã, NHCSXH công khai các chính sách, các chương trình tín dụng ưu đãi Nhà nước, các quy trình thủ tục của NHCSXH, danh sách hộ vay vốn, số dư nợ, thời hạn trả nợ, số lãi còn phải trả của từng người vay, số dư tiền gửi tiết kiệm và nội quy giao dịch để chính quyền địa phương, các tổ chức hội và người dân cùng biết để giám sát hoạt động tín dụng chính sách. Từ nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần vào thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của Huyện, giúp đạt các chỉ tiêu Nông thôn mới và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khôi phục các làng nghề truyền thống, phát triển, mở rộng sản phẩm dịch vụ trên địa bàn. Hàng năm, giải quyết trên 2.000 lao động có việc làm thường xuyên, đặc biệt từ năm 2019 trên địa bàn Huyện hàng năm tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 4-5%.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Ngân hàng CSXH huyện Thuận Bắc bám sát sự chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện để chuyển tải nguồn vốn đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội, giảm nghèo bền vững, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Thuận Bắc.

 

 

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thuận Bắc: Giải ngân 280 triệu đồng giúp người dân phát triển chăn nuôi(12/06/2024 2:16 CH)

Thuận Bắc: 6 tháng đầu năm 2024, tổng diện tích gieo trồng đạt 6.979 ha(12/06/2024 8:57 SA)

Thuận Bắc: Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng năm 2024(10/06/2024 8:58 SA)

Hội Nông dân xã Bắc Sơn huyện Thuận Bắc: Thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW về tăng cường sự...(10/06/2024 2:19 CH)

Hội Cựu chiến binh xã Phước Kháng huyện Thuận Bắc: Thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW về tăng...(10/06/2024 2:14 CH)

33 người đang online
°