Thuận Bắc: Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng năm 2024

Đăng ngày 10 - 06 - 2024
Lượt xem: 25
100%

Theo báo cáo của UBND huyện Thuận Bắc, hiện nay tổng diện tích chuyển đổi cây trồng toàn huyện là 51,6 ha so với kế hoạch đạt 116,7%, đạt 37,4% so với kế hoạch năm 2024

cánh đồng cây nha đam tại thôn Xóm Bằng

 

       Trong đó: diện tích chuyển đổi trên đất lúa là 22 ha; diện tích chuyển đổi trên đất khác là 29,4 ha cần đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng bền vững, hiệu quả. Bên cạnh đó, huyện tiếp tục duy trì và mở rộng, phát triễn 05 cánh đồng lớn đã triển khai thực hiện từ các năm trước, gồm 04 cánh đồng lớn sản xuất lúa với diện tích đã thực hiện 289 ha ( xã Công Hải 127ha, xã Bắc Phong 103 ha, xã Lợi Hải 59 ha); 01 cánh đồng lớn trồng cây nha đam tại thôn Xóm Bằng, xã Bắc Sơn 20 ha. Trong thời gian tới, ngoài việc chỉ đạo các địa phương tiếp tục theo dõi, kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện các kế hoạch sản xuất nông nghiệp , UBND huyện tiếp tục đẩy mạnh việc chuyển đổi co cấu cây trồng vụ Hè Thu năm 2024 phù hợp với tình hình thực tế, đạt hiệu quả cao nhất.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thuận Bắc: Giải ngân 280 triệu đồng giúp người dân phát triển chăn nuôi(12/06/2024 2:16 CH)

Thuận Bắc: 6 tháng đầu năm 2024, tổng diện tích gieo trồng đạt 6.979 ha(12/06/2024 8:57 SA)

Thuận Bắc: Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của...(11/06/2024 2:19 CH)

Hội Nông dân xã Bắc Sơn huyện Thuận Bắc: Thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW về tăng cường sự...(10/06/2024 2:19 CH)

Hội Cựu chiến binh xã Phước Kháng huyện Thuận Bắc: Thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW về tăng...(10/06/2024 2:14 CH)

83 người đang online
°